ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນ ໂດຍ: ກິນດາວັນ ອ້ວນນາຄູ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ ຄະນະປະຈໍາ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຖະແຫຼງການກະກຽມກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II ຈະໄດ້ເປີດຂື້ນວັນທີ 21-22 ເມສາ 2021, ຈະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 200ກວ່າທ່ານ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະພິຈາລະນາ, ຮັບ ຮອງບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆ, ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ແລະການຢັ້ງຢືນຄຸນລັກສະນະຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດເກົ່າ, ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລືອກຕັ້ງເປັນຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ຕາມການສະເໜີຂອງປະທານສະພາປະຊາ ຊົນຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະການແຕ່ງຕັ້ງປະທານ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການ ແລະ ເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລືອກຕັ້ງປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ; ການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະອົງການທຽບເທົ່າຕາມການສະເໜີຂອງເຈົ້າແຂວງ, ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII, ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນງົບ ປະມານຂອງແຂວງ 5 ປີ (2016-2020) ແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງ 5 ປີ (2021-2025), ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະທິດທາງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກໃຕ້, ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ, ຮັບຟັງການລາຍງານກກ່ຽວກັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2016-2020) ແລະທິດທາງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ຊຸດທີ II, ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ 5 ປີ (2021-2025) ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ.

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ ຍັງໄດ້ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກຮຽນຮູ້, ນັກສຶກສາ, ປັນຍາຊົນ, ກໍາມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໃນທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕິດຕາມການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້, ໃນໄລຍະດໍາເນີນກອງປະຊຸມນີ້ ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນທີ່ຈະສົ່ງມາຍັງກອງປະຊຸມ ບັນດາທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາຄິດ, ຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີໄປຍັງກອງປະຊຸມໄດ້ຕາມວິທີການ ດັ່ງນີ້: ຄືໂທລະສັບບໍ່ເສຍຄ່າ ໝາຍເລກ: 034 211156, ໂທລະສານ ຫຼື ແຟັກໝາຍເລກ: 034 211024 ຫຼືສົ່ງເປັນເອກະສານມາຍັງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສາລະວັນ ແລະວິທີການອື່ນໆ ແລ້ວແຕ່ເງື່ອນໄຂອັນເໝາະສົມ. ເຊິ່ງຈະມີພະນັກງານຮັບບໍລິການ ຕາມໂມງລັດຖະການ. ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີປະຊາທິປະໄຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະ ພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍຄືອົງການຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.