ປະຈຸບັນນີ້ ເຮົາໃຊ້ຊີວິດຫຼາຍໃນໂລກອອນລາຍເກືອບ 24 ຊົ່ວໂມງກໍ່ວ່າໄດ້ ໂລກອອນລາຍມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ເຊີ່ງຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະ ລະມັດລະວັງ ເພາະມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ສີ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາຝາກໃນມື້ນີ້ແມ່ນເລື່ອງການຕັ້ງລະຫັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພາະລະຫັດໝາຍເຖິງການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຖ້າຫາກທ່ານຕັ້ງລະຫັດທີ່ເດົາງ່າຍ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຖືກລັກໄປໄດ້ ແລະ ເປັນສີ່ງທີ່ແມ່ນໃຜກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ ຊື່ງເຮົາໄດ້ນຳເອົາການຕັ້ງລະຫັດທີ່ປອດໄພ ແລະ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນຄວາມລັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີມາຝາກທຸກໆ ທ່ານໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

ການຕັ້ງລະຫັດຕ້ອງປະກອບມີຫັຍງແດ່?

ລະຫັດ ຫຼື password ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ກັບທຸກໆ ບັນຊີທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ ການຕັ້ງລະຫັດທີ່ປອດໄພຈາກຜູ້ບໍ່ຫັວງດີ ຫຼື ແຮັກເກີກໍ່ເປັນເລື່ອງຈຳເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ ວິທີຕັ້ງລະຫັດໃຫ້ແຮັກເກີຄາດເດົາຍາກ ກໍ່ຕ້ອງມີຕົວອັກສອນປະສົມປະສານເຂົ້າກັນຫຼາຍຕົວ ລວມທັງຕົວອັກສອນໃຫຍ່ ຕົວອັກສອນນ້ອຍ ແລະ ຕົວເລກ ທີ່ສະລັບກັນ ບໍ່ຄວນລຽງຕາມລຳດັບເພາະຈະຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍ ຫຼື ຕົວເລກຊໍ້າໆ ຈຳນວນດຽວກັນ ຫຼື ລຽງລຳດັບ 123 ຫຼື ຈະປະສົມຕົວອັກສອນພິເສດ ຫຼື ຕົວອັກສອນຫຼາຍກໍ່ຍິ່ງຖອດລະຫັດໄດ້ຍາກຂື້ນ ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄວນຕັ້ງລະຫັດເປັນແບບບໍ່ມີຄວາມໝາຍຈະປອດໄພກ່ວາ.

ການຕັ້ງລະຫັດຕ້ອງການຄວາມຍາວເທົ່າໃດ?

ການຕັ້ງລະຫັດທີ່ເດົາໄດ້ຍາກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕ້ອງຕັ້ງຈຳນວນຕົວອັກສອນ 8-12 ໂຕຂຶ້ນໄປ ເຊີ່ງຕາມປົກກະຕິເມື່ອຕັ້ງລະຫັດໃນຫຼາຍໆ ເວັບໄຊທ໌ ກໍ່ກຳນົດຄວາມຍາວຕໍ່າສຸດແມ່ນ 8 ໂຕອັກສອນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຖ້າລະຫັດທີ່ມີ 10 ຕົວອັກສອນ ແມ່ນຍາກໃນການຄາດເດົາກ່ວາລະຫັດ 8 ຕົວໄດ້ເຖີງ 4,000 ເທົ່າ.

ການຕັ້ງລະຫັດຕ້ອງບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ

ບໍ່ຄວນຕັ້ງລະຫັດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໃດໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ເບີໂທລະສັບ ວັນ​ເດືອນ​ປີ​ເກີດ ເລກບັດປະຈຳຕົວ ເພາະບາງເທື່ອບັນດາແຮັກເກີກໍ່ສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານອິນເຕີເນັດໄດ້ ເປັນສາເຫດໃຫ້ຖືກແຮັກບັນຊີໄດ້ງ່າຍໆ.

ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນລະຫັດເລື້ອຍໆ ບໍ່?

ການຕັ້ງລະຫັດແຕ່ລະເທື່ອ ຄວນໃຊ້ພຽງ 2-3 ເດືອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕ້ອງຕັ້ງລະຫັດໃໝ່ ເພື່ອເປັນການອັບເກດ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຊີຂອງທ່ານ.

ການຕັ້ງລະຫັດຄວນຈະຖືກຈື່ໂດຍອັດຕະໂນມັດບໍ່?

ຫຼີກລ້ຽງການຈື່ລະຫັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານຫຼາຍໆ ໂປແກຼມ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດດຽວກັນຊໍ້າຫຼາຍບັນຊີ ເພາະມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍສຳລັບບັນຊີຂອງທ່ານ.

ເປັນແນວໃດ? ການຕັ້ງລະຫັດທີ່ເຮົານຳມາຝາກໃນເບື້ອງຕົ້ນ ສຳລັບຜູ້ໃດທີ່ຕັ້ງລະຫັດແບບງ່າຍໆ ກໍ່ຄວນຈະມີການປ່ຽນລະຫັດເລື້ອຍໆ ແລະ ບໍ່ຄວນຕັ້ງລະຫັດທີ່ງ່າຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດຜູ້ທີ່ບໍ່ຫັວງດີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ ສາມາດຄາດເດົາລະຫັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ຜິດ.