ຫຼາຍຄົນອາດມີອາການມືສັ່ນ ແລະ ຄິດວ່າເປັນເລື່ອງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ນີ້ກໍ່ເປັນອາການຢ່າງໜື່ງສັນຍານເຕືອນວ່າກຳລັງຈະມີພະຍາດເຂົ້າມາໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ອາການມືສັ່ນສາມາດຈຳແນກອອກໄດ້ຫຼາຍລັກສະນະເຊັ່ນ: ອາການຕື່ນເຕັ້ນ, ກຳລັງຫິວ ຫຼື ເກີດຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນສະໝອງຂອງຄົນເຈັບ.

ອາການຂອງມືສັ່ນ

ອາການມືສັ່ນ ອາດເກີດມາຈາກອາການ Thyroid gland ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ເອີ້ນວ່າ hyperthyroidism ໝາຍເຖີງຮ່າງກາຍຜະລິດໄຕລອຍຮໍໂມນຫຼາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍສູງກ່ວາປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຂື້ນ ເມື່ອຍງ່າຍ ງຸດງິດ ບໍ່ມັກອາກາດຮ້ອນ ກິນຫຼາຍ ກິນໄດ້ໝົດມື້ເພາະຮ່າງກາຍເຜົາຜານເຊື້ອເພີງຈາກອາຫານໄວກ່ວາປົກກະຕິ ໝົດແຮງໄວ ແລະ ນໍ້າໜັກກໍ່ຫຼຸດລົງ ຖ້າຫິວຈະມີອາການມືສັ່ນ ຂາສັ່ນ ປົກກະຕິຖ້າຍື່ນມືອອກໄປທາງໜ້າຊື່ໆ ຈະເຫັນວ່າປາຍນີ້ວມືຈະສັ່ນ ແລະ ບັງຄັບບໍ່ໄດ້ ຈະຕ້ອງເຂົ້າພົບແພດໂດຍໄວຖ້າຫາກອາການ Thyroid gland ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.

ແຕ່ຖ້າມືສັ່ນສາເຫດມາຈາກການຂາດສານອາຫານ ການເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການເປັນໄລຍະເວລາດົນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າພະຍາດຫ້ອງການ ຊື່ງອາດຈະຕ້ອງແກ້ບັນຫາໃຫ້ຖືກຈຸດ ເຊັ່ນ: ຫາກເກີດຈາກການຂາດສານອາຫານ ຂາດວິຕາມິນອາດຈະຕ້ອງກິນອາຫານເສີມ ຫຼື ວິຕາມິນບຳລຸງເພີ່ມໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຫຼື ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ກິນເຂົ້າທີ່ມີວິຕາມິນບີ ແລະ ມີການອອກກຳລັງກາຍຢືດເສັ້ນຢືດສາຍ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກ ບໍ່ຄວນນັ່ງເປັນໄລຍະດົນໆ ຄວນລຸກຂື້ນຍ່າງໄປມາເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຫຼຸດຈາກການເຮັດວຽກຊໍ້າໆ ເດີມໆ.

ວິທີປ້ອງກັນອາການມືສັ່ນ

  1. ອອກກຳລັງກາຍເລື້ອຍໆ ອາທິດລະ 3-5 ເທື່ອ.
  2. ເມື່ອເກີດອາການປວດເມື່ອຍ ມຶສັ່ນ ຢ່າຝືນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ຍ່າງໄປດື່ມນໍ້າ ເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ 3-5 ນາທີ ເປັນການແກ້ບັນຫາ ແລະ ເປັນການປ້ອງກັນບັນຫາໄດ້ນຳອີກ.
  3. ຄວນລະມັດລະວັງເລື່ອງຄວາມຄຽດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍງ່າຍ.
  4. ເວລາຍົກເຄື່ອງໜັກໃຫ້ຍົກຖືກທ່າ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຫຼັງຊື່ບໍ່ໃຫ້ຫຼັງກົ່ງ ເພາະອາດຈະເກີດອາການໝອນຮອງກະດູກໄດ້.
  5. ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ໂດຍເລືອກກິນແຕ່ສີ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ.
  6. ນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.
  7. ບາງທ່ານດື່ມກາເຟມືສັ່ນ ສະນັ້ນຄວນບໍລິໂພກຄາເຟອິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ມື້ ບໍ່ຄວນດື່ມຫຼາຍຈົນເກີນໄປ.
  8. ຫຼຸດອາການສ່ຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອລກໍຮໍ ແລະ ການສູບຢາ.