ຄືນວັນຜ່ານໄປເກືອບເປັນອາທິດແລ້ວ ຍັງຄິດເຖິງພາບແຫ່ງການເດີນທາງຈາກອ່າງນໍ້າເທີນ2 ເຂົ້າສູ່ນໍ້າໂຊດໃນຍາມລະດູການປ່ຽນຖ່າຍ ເຖິງວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເດີນທາງ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມສຸກໄປພ້ອມໆ ກັບທຳມະຊາດບ້ານເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນໍ້າຕົກຕາດຍີ້ມ, ໄມ້ຮິ່ງຊໍາທີ່ຫາເບິ່ງໄດ້ຍາກໃນໂລກ ແລະ ປ່າດົງພົງໄພທີ່ເປັນແຫລ່ງຍອດນໍ້າສຳຄັນ, ເວົ້າແທ້ແລ້ວຄັນສຸຂະພາບບໍ່ດີແມ່ນໄປບໍ່ເຖິງເພາະແມ່ນທາງໄປແມ່ນທາງຄົນຍ່າງບຸປ່າ, ຂຶ້ນພູ, ລົງຫ້ວຍ, ບຸກນໍ້າຕະລຸຍຕົມ, ທາງ 5 ກິໂມແມັດ ໃຊ້ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ ເຮົາເອງໄປຮອດແຕ່ຕາດຍິ້ມທໍ່ນັ້ນກໍ່ກັບຄືນສູ້ບໍ່ໄຫວເປັນການທົດສອບກໍາລັງວັງຊາວ່າຍັງໜຸ່ມ ຫຼື ວ່າເຖົ້າແລ້ວ.

ອັນໜຶ່ງຍາມນີ້ນໍ້າໂຊດກໍ່ບົກແຫ້ງເກືອບວ່າບົກເປັນຫາດຂາດເປັນວັງເຮືອຈັກຫາງຍາວນ້ອຍທັງຂາຂຶ້ນ ແລະ ລົງແມ່ນໄດ້ລົງຊຸກ, ລົງຍູ້, ອີ່ລາກອີ່ເລືອຈົນເປັນໄຂ້ນ້ອຍ, ຖ້າບໍ່ຢາກລົງຊຸກຕ້ອງໄປໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະ ທັນວາ ເຊິ່ງລະດັບນໍ້າຍັງສູງຢູ່ ຫລາຍຄົນກໍ່ເອີ້ນໃສ່ຜູ້ສາວກຳລັງລົງອາບນໍ້າໃຫ້ມາຍູ້ຊ່ວຍພໍຫວິດແກ້ງຫາດຊາຍໄປແຕ່ລະບ່ອນ “ເຫັນນ້ອງດຳຂີ່ຫລີ້ຢ່າຟ້າວຂີ່ເຮືອກາຍເຫັນນ້ອງດຳຄອຍລາຍຢ່າຟ້າວພາຍເຮືອເວັ້ນບາດວ່າເຮືອຄາແກ້ງດຳຄອຍລອຍ ຍັງຊີ່ໄດ້ຍູ້ຊ່ອຍຄັນບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍຍູ້ຍັງຊີ່ໄດ້ຊ່ອຍພາຍອ້າຍເອີຍ” ດ້ວຍແຮງໃຈ ແລະ ກາຍເຮືອແຕ່ລະລໍາກໍ່ສາມາດຜ່ານແກ້ງໂຂດຫີນຊັນໄປໄດ້, ຄ່າເຮືອໄປກັບເໝົາລໍາແຕ່ນາຫາວໄປປະມານ 40 ນາທີ 200.000 ກີບ

ນອກນັ້ນ,ໃນເຂດນີ້ບໍ່ມີໄຟຟ້າ, ບໍ່ມີຫົນທາງລົດໃຫຍ່ໄປເຖິງ ແລະ ບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບໄປເຖິງ… ມີແຕ່ຜູ້ສາວງາມໆ ໃຈດີຕ້ອນຮັບແຂກທາງໄກໄທທາງອື່ນມາຢາມດ້ວຍຈິດໃຈຍີ້ມແຢ້ມແຈ່ມໃສໄມຕຣີ, ມີໝູ່ຫລາຍຄົນກໍ່ມັກເວົ້າຢອກກັນວ່າ: ໃຜຢາກຫາຍໂຕຢ່າງລຶກລັບໃຫ້ໄປຢູ່ພີ້ເດີ.

ຖ້າມາຢູ່ໄດ້ກໍ່ແມ່ນດີຫລາຍເພາະຈະໄດ້ພັກຜ່ອນສາຍຕາຈາກໜ້າຈໍ່ທີ່ຫລາຍໆຄົນຕິດປານຄົນຕິດຝິ່ນ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກມາກມາຍແຕ່ໄປຮອດຈອດເຖິງທີ່ໝາຍນັ້ນກໍ່ແມ່ນແຮງໃຈສະໜັບສະໜູນຈາກການນໍາຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ2 ຮອງເຈົ້າເມືອງນາກາຍ ພ້ອມຄະນະ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳແຂວງ ແລະ ຄະນະສວນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍ ອີກເທື່ອໜຶ່ງໃນນາມທີມງານສື່ມວນຊົນ ທີ່ລົງຊຸກຍູ້ໂຄງການລາວທ່ຽວລາວຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງຂໍສະແດງຄວາມອົກຂອບໃຈຕໍ່ຄະນະດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງສູງ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າເທື່ອໜ້າຟ້າໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອເປັນຢ່າງດີອີກດ້ວຍ.