ມື້ນີ້ຈະພາທ່ານໄປກວດເຊັກເບີ່ງລາຍການລົດ ເຊີ່ງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງີນໄປເຊັກຢູ່ສູນບໍລິການ ພ້ອມທັງເປັນການປະຢັດເງີນນຳອີກ ເຮົາໄປເບີ່ງນຳກັນເລີຍວ່າມີຫັຍງແດ່!.

  1. ນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດ

ເວລາທ່ານເອົາລົດເຂົ້າໄປສູນບໍລິການ ມັກຈະມີຄຳຖາມວ່າໃສ່ນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດບໍ່? ໝາຍຄວາມວ່ານໍ້າມັນເບນຊິນແບບພິເສດຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກນັ້ນ ເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ຊື່ງນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດມີຂາຍຕາມຮ້ານທົ່ວໄປ ແລະ ລາຄາກໍ່ບໍ່ແພງ.

  • ແບັດເຕີລີ້ລົດ

ສຳລັບແບັດເຕີລີ້ລົດ ຖ້າທ່ານເອົາລົດເຂົ້າສູນບໍລິການ ຖ້າແບັດເຕີລີ້ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸທາງສູນຈະປ່ຽນແບັດໃຫ້ໃໝ່ ກໍ່ຄືກັນກັບການເຂົ້າຮ້ານສ້ອມແປງຕ່າງໆ ມີການກວດເຊັກອາຍຸການເຮັດວຽກຂອງແບັດ ວ່າຄວນປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່? ຊື່ງຮ້ານສ້ອມແປງທົ່ວໄປຈະມີລາຄາຖືກກ່ວາສູນບໍລິການຫຼາຍເທົ່າ.

  • ຢາງຕີນລົດ

ການປ່ຽນຢາງຕີນລົດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າສູນບໍລິການຕະຫຼອດເວລາ ເພາະຮ້ານທົ່ວໄປກໍ່ມີຢາງຕີນລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບຄືກັນ ຊື່ງການປ່ຽນຕີນລົດຈາກສູນບໍລິການແມ່ນມີລາຄາສູງກ່ວາຮ້ານທົ່ວໄປ.

  • ນໍ້າມັນເຄື່ອງ

ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະຄິດເອົາເອງວ່າສູນບໍລິການໃຊ້ນໍ້າມັນເຄື່ອງທີ່ມີຄຸນນະພາບດີກ່ວາຮ້ານທົ່ວໄປ ແຕ່ຄວາມເປັນຈີງນໍ້າມັນເຄື່ອງ ກັບຮ້ານທົ່ວໄປກໍ່ຄືກັນກັບສູນບໍລິການບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ  ແລະ ເຮົາຍັງສາມາດຫາຊື້ນໍ້າມັນເຄື່ອງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແຖມຍັງປະຢັດເງີນໄດ້ຫຼາຍເຕີບ.

  • ດອກໄຟ

ຖ້າລົດຂອງທ່ານມີອາການໄຟສັນຍານ ຫຼື ລະບົບໄຟບໍ່ປົກກະຕິ ການນຳລົດເຂົ້າສູນບໍລິການກວດເຊັກລະບົບຢ່າງລະອຽດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນແພງຫຼາຍ ຖ້າເຮົາສາມາດຄົ້ນພົບບັນຫາ ແລະ ປ່ຽນຫຼອດໄຟແບບງ່າຍໆ ໄດ້ເອງໂດຍການສຶກສາຈາກຄິບຕ່າງໆ ກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຈັດການກັບການປ່ຽນຫຼອດໄຟໄດ້ເອງ ແລະ ປະຢັດເງີນໄດ້ຫຼາຍ.

 5 ຢ່າງຂ້າງເທີງນີ ຖ້າຫາກເຮົາໃຊ້ຈາກສູນບໍລິການລົດ ກໍ່ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງຫຼາຍ ຊື່ງເລື່ອງບາງຢ່າງເຮົາກໍ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ ຫຼື ຈາກຊ່າງທີ່ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ເພື່ອເບີ່ງແຍງບຳລຸງຮັກສາໄດ້ບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການເຂົ້າສູນບໍລິການລົດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປະຢັດເງີນນຳອີກ.