ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ (ຂ່າວ-ພາບ: ແກ້ວໄຊຍະວົງ) * ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ສະຖານການສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງນັບທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະໄດ້ພັກຮຽນຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດການຮຽນ-ການສອນບໍ່ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການສຶກສາແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນ.

ທ່ານ ຄໍາໄພ ສິມມາວັດ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2021 ເປັນອີກປີໜຶ່ງທີ່ແຂວງເຊກອງ ກໍຄືຂະແໜງການສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະກິລາ, ແຜນງົບປະມານ ແລະແຜນການຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆໃນທົ່ວຂະແໜງສຶກສາອາດບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ສ່ວນການຈັດການຮຽນ-ການສອນກໍ່ບໍ່ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ; ການປະຕິບັດຫຼັກສູດການສຶກສາໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນບໍ່ສາມາດບັນ ລຸໄດ້ 100%; ການຈັດການຮຽນ-ການສອນແບບອອນລາຍກໍ່ບໍ່ສາມາດຈັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (ບໍ່ມີສັນຍານອິນເຕີເນັດ); ການຈັດກິດຈະກໍາການແຂ່ງຂັນສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ແລະກິລາກາຍະກໍາປະເພດຕ່າງໆຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ; ວຽກງານດ້ານຕ່າງໆຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະກິລາຂັ້ນແຂວງ-ເມືອງມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ ແລະຖືກເລື່ອນຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານ ກໍຄືກະ ຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາໄດ້ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນໃໝ່ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 5 (ປ5), ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4 (ມ4) ແລະປີທີ 7 (ມ7) ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະກິລາແຂວງ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປີດການຮຽນ-ການສອນ, ພ້ອມວາງມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໄດ້ອອກແຈ້ງການຊີ້ນໍາໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຂັ້ນເມືອງ, ພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ແລະນັກຮຽນໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວແຂວງພ້ອມກັນປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ມາດຕະການຮັກສາຄວາມສະອາດ (ລ້າງມືດ້ວຍນໍ້າສະອາດ ຫຼື ເຈວລ້າງມື) ແລະອື່ນໆ ແນໃສ່ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.