ມິເດຍລາວແຂວງອຸດົມໄຊ ຕາມການລາຍງາຍຂອງ ທ່ານ ພັນທະວົງ ວົງສໍາພັນ ຫົວໜ້າສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສາມາດຜະລິດໄກ່ພັນຊີ້ນ ອອກສູ່ຕະຫຼາດ ສະເລ່ຍເດືອນລະ15-20 ພັນໂຕ ຕໍ່ເດືອນ ເພື່ອເປັນຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ ນອກຈາກການຜະລິດ ແລະຈໍາໜ່າຍສັດປີກແລ້ວ ພາຍໃນສູນຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ການຜະລິດແນວພັນພືດ ແລະ ສັດໃຫ່ຍຕື່ມອີກ. ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ສູນສາທິດ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກກະສິກໍາ ຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ຈະຂະຫຍາຍແນວການລ້ຽງອອກໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິໂພກ ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ມີແຜນສົ່ງເສິມ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລ້ຽງໄກ່ສ້າງລາຍຮັບພາຍໃນຄອບຄົບ, ສະໜອງແນວພັນ ແລະ ບໍລິການທາງດ້ານເຕັກນິກການລ້ຽງຕື່ມອີກ.