ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ໂດຍ: ພ.ສີຫາວົງ
ເລຂາໜ່ວຍພັກຂະແໜງກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກ່າວວ່າ:ການກໍ່ ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ປີ 2020 ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນງານພາຍຫລັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໄລຍະ 1 ປີຜ່ານ ມາ ຊຶ່ງຄະນະໜ່ວຍພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງນໍາພາແນວຄິດພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ມະ ຫາຊົນ ບົນພື້ນຖານການຖືເອົາການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງຂອງໜ່ວຍພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຕໍາໜິ ກໍ່ສ້າງ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງແນວທາງຂອງພັກ.

ສະຫາຍນາງ ມະໂນລາ ສຸດທິຈັກ ເລຂາໜ່ວຍພັກຂະແໜງກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປີດເຜີຍວ່າ:ຈາກການເຮັດໜ້າທີ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ແລະ ພະນັກງານສະມາຊິກ 36 ສະຫາຍ, ຍິງ 20 ສະຫາຍ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະ ຕິບັດໜ້າທີ່ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ 29 ສະຫາຍ, ຍິງ 15 ສະຫາຍ ເປັນສະມາຊິກພັກແຂງ ຊຶ່ງກວມກວ່າ 80% ແລະສະມາ ຊິກພັກກາງ 4 ສະຫາຍ, ຍິງ 3 ສະຫາຍ ກວມກວ່າ 41%. ການຕີລາຄາຈັດປະເພດດັ່ງກ່າວ ເປັນການຢັ້ງຢືນວ່າ:ຄະນະໜ່ວຍພັກໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດບົນພື້ນຖານການກໍາແໜ້ນແນວ ທາງນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກກໍ່ຄືແຜນກິດຈະກໍາ, ໂຄງການສັງຄົມຂອງລັດແຕ່ລະດ້ານສົມທົບແໜ້ນກັບນະໂຍ ບາຍແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກກໍ່ຄືເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດການພັດທະນາ ຫລື THE MILLENIUM DEVELOPEMENT GOVERNMENT GOLDS (MDGS) ແລະ ແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກປີ 2020 ຕາມທິດນໍາ ຖືເອົາການກັນພະຍາດ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ເອົາການປິ່ນປົວສະໜອງການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ທົ່ວເຖິງເປັນສໍາຄັນ.

ສຳລັບຜົນງານແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ເປັນຕົ້ນໜ່ວຍງານອະນາໄມກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໄດ້ເຊື່ອມສານສັກຢາກັນພະຍາດຢ່າງໜ້ອຍ 4-6 ເທື່ອຕໍ່ປີ ແລະ ບັນລຸອັດຕາການສັກຢາກັນພະຍາດ 52%, ໜ່ວຍງານວາງແຜນຄອບຄົວ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວລົງເຖິງຄຸ້ມບ້ານເຂດທີ່ມີການລະບາດ, ດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ, ເດັກຂາາດສານອາຫານ ໂດຍການຢາຍຢາວິຕາມິນອາ ແລະ ຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃຫ້ເດັກລຸ່ມ 5 ປີ 2 ເທື່ອຕໍ່ປີ, ຕິດຕາມດູແລແມ່ມານກວດກ່ອນເກີດ 1 ເທື່ອກວ່າ 1.870 ຄົນ, ຊຸກຍູ້ການເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ 1.360 ຄົນ, ການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດທົ່ວແຂວງກວມກວ່າ 83%, ການໃຊ້ວິດຖ່າຍກວມກວ່າ 79%, ສ້າງບ້ານປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການສຸຂະອະນາໄມ (ຊຈສ) 132 ບ້ານ, ປະກາດບ້ານສາທາ ລະນະສຸກແບບຢ່າງ 141 ບ້ານ.

ການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ສາມາດຄວບຄຸມ 17 ອັນດັບຂອງພະຍາດ, ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະບາດໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກ 4 ເມືອງ 159 ຄົນ, ວິເຄາະວິທະຍາການສົງໄສ ໄຂ້ ແລະ ອອກຕຸ່ມ 59 ຄົນ ບໍ່ພົບເຊື້ອ 42 ຄົນ, ເກັບຕົວຢ່າງກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ມີ 153 ຄົນ(ບໍ່ພົບເຊື້ອ), ກວດເລືອດຊອກຫາເຊືອເອັສໄອວີ 423 ຄົນ (ບໍ່ພົບເຊື້ອ), ກວດຄົນເຈັບຕິດເຊື້ອທາງເພດສໍາພັນ 501 ຄົນ(ພົບເຊື້ອ 201 ຄົນ), ກວດເຈາະເລືອດຊອກເຊື້ອໄຂ້ຍູງ 14.480 ຄົນ ພົບເຊື້ອ 115 ຄົນ, ຢາຍມຸ້ງຍ້ອມຢາ 3.300 ດາງໃຫ້ 4 ເມືອງ, ຄົ້ນຫາຄົນເຈັບເປັນວັນນະໂລກກໍລະນີສົງໄສ 722 ຄົນ, ກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຜິວໜັງ 552 ຄົນ.

ໃນສ່ວນຂອງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢານັ້ນ, ເລຂາໜ່ວຍພັກດັ່ງກ່າວ ບອກວ່າ: ສາມາດຄຸ້ມຄອງສາງ ແລະອຸປະກອນການແພດເຂົ້າປະຕູດຽວ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາຮ້ານຂາຍຢາ ຮ່ວມກັບຄະນະກໍາມະການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມດຽວກັນກໍໄດ້ລົງກວດກາອາຫານສົດ ແລະຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານສໍາເລັດຮູບຕາມຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ 33 ຮ້ານ, ກວດກາອາຫານທະເລນໍາເຂົ້າທີ່ປົນເປື້ອນສານເຄມີ ໃນ 4 ເມືອງ ໄດ້ 106 ຕົວຢ່າງ ( ພົບສານເຄມີປົນເປື້ອນ 17 ຕົວຢ່າງ), ວິໄຈຄ່າຂອງນໍ້າ ແລະນໍ້າດື່ມ 22 ຕົວຢ່າງ ບໍ່ຜ່ານ 5 ຕົວຢ່າງ (ຄ່າເປຫັດຂອງນໍ້າຕໍ່າ), ຈັດຊື້ ແລະສະໜອງອຸປະກອນການແພດພາກກອງທຶນ ແລະເຄື່ອງກວດໂຄວິດ ຈໍານວນໜຶ່ງ.