ມີເດຍລາວແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຂ່າວ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ ວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2021 ຢູ່ທີ່່ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ເປີດຂະບວນການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ- 19 ເຂັມທີ 1 ຮອບທີ 3 ຂື້ນ ມີຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ,ເມືອງ ພະນັກງານແພດໝໍ,ພະນັກງານທົ່ວໄປ ຕະຫຼອດປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປເຂົ້າຮ່ວມ.

ການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ -19 ຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຳໃຊ້ຢາຊີໂນຟາມ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ – 19 ຈາກສູນກາງ ທັງໝົດ 3.000 ໂດສ ກຸ່ມເປົ້່າໝາຍແມ່ນພະນັກງານທົ່ວໄປ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີມີອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ ຜູ້ທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ ເຊັ່ນ:ເບົາຫວານ,ຄວາມດັນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ກໍ່ສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບກໍ່ຄືແພດໝໍໄດ້ມີການສອບຖາມປະຫວັດ ແລະ ວັດແທກຄວາມດັນຂອງຜູ້ທີ່ຈະສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂຄວິດ- 19 ວ່າມີສຸຂະພາບແຂງແລ້ວຈື່ງດຳເນີນການສັກຢາ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້ດີຂື້້ນ.

ທ່ານ ຄຳສອນ ຈັນທະດາລາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຮອງຄະ ນະສະເພາະກິດຂັ້ນເມືອງໆຫຼວງນ້ຳທາຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສັກຢາວັກຊີນເຂັມທີ 1 ຮອບທີ 3 ເຫັນວ່າປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບການສັກຢາຢ່າງເປັນຂະບວນ, ເຊິ່ງການສັກຢາວັກຊີນແມ່ນໄດ້ສັກມາສາມຮອບກັບຄັ້ງນີ້ຄື:ຮອບທີໜື່ງສັກໄດ້ 1.850 ໂດສ,ຮອບທີສອງສັກໄດ້ 3.605ໂດຼສ ແລະ ຮອບທີສາມແມ່ນໄດ້ຮັບຢາຈາກສູນກາງ 3.000 ໂດສ,ທາງສາທາ ລະນະສຸກຈະເອົາໃຈໃສ່ສັກຢາໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການຂອງລັດຖະບານວາງອອກສຳລັບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແມ່ນພົນລະເມືອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາກວມ 50%ຂອງພົນລະເມືອງ.