ຈາກສະພາບຝົນຕົກລິນຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນຍ້ອນພະຍຸໂພດູ ບວກໃສ່ພະຍຸດີເປຼເຊິນກຳລັງ ພັດຜ່ານ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນເວລານີ້ທີ່ແຂວງສະຫວັນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ຈຳປາ ສັກ ແລະ ອັດຕະປື ເກີດມີເຫດນ້ຳຖ້ວມ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ເຮື່ອນ ຊານບ້ານຊ່ອງ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ.

ສຳລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງໄຊພູທອງ ແຈ້ງວ່າ: ມີ 8 ບ້ານ 301 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ນາ 511,2 ເຮັກຕາ ຖືກນ້ຳຖ້ວມເສຍຫາຍສົມຄວນ ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດ ປະເມີນຜົນໄດ້ ປະກອບມີ: ບ້ານນາຄຳ 25 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 33,6 ເຮັກຕາ, ບ້ານພູມມະເຈ ດີ 10 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 11,5 ເຮັກຕາ, ບ້ານຕາກແດດ 54 ຄອບຄົວ ເນື້ອ 127,6 ເຮັກຕາ, ບ້ານໂພນທາດ 32 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 33,2 ເຮັກຕາ, ບ້ານໂພນສົ້ມໂຮງ 89 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 195,7 ເຮັກຕາ, ບ້ານນາໝາກເກືອ 68 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 88,6 ເຮັກຕາ, ບ້ານມ່ວງໄຂ່ 3 ຄອບຄົວ 3 ເຮັກຕາ ແລະ ບ້ານດອນຕູມ 20 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 18 ເຮັກຕາ.

ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ຕາມເຂດແຄມແມ່ນ້ຳເຊໂດນ ໃນເຂດເທສະບານ ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກເຊັ່ນ: ບ້ານນາເຫຼັກ, ວັດກາງ, ໂພນ ບົກ, ໂພນແກ້ວ, ນາຍອງ, ເຕົ້າປູນ ແລະ ບ້ານອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກນ້ຳໄດ້ຍຶ່ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ຖ້ວມກະທັນຫັນໃນເຊົ້າວັນທີ 3 ກັນຍາ ແລະ ຝົນຍັງສືບຕໍ່ຕົກຢ່າງໜັກ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄອບ ຄົວ ກະກຽມມ້ຽນເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆບໍ່ທັນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້, ພາຫະນະ ແລະ ອື່ນໆ ນອກນັ້ນລະ ດັບນ້ຳກໍຍິ່ງເພິາມຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ບັນດາເມືອງທົ່ວແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດນ້ຳຖ້ວມ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ທັງດ້ານ ກຳລັງແຮງ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງຄົງເຊໂດນ ທີ່ໄດ້ຜົນ ກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເນື້ອທີ່ຖືກຖ້ວມແລ້ວ ທັງໝົດ 6,328 ເຮັກຕາ, ມີ 60 ກວ່າບ້ານ ແລະ ມີ 4,760 ຄອບຄົວ, ໜອງປາ 400 ກວ່າໜອງ ແລະ ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກໍ່ໄດ້ຮັບ ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ, ສ່ວນຂໍ້ມູນຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນຈະໄດ້ເກັບກຳຢ່າງລະອຽດຕື່ມ.

ແຂວງອັດຕະປື ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແມ່ນ ເຂດເມືອງພູວົງ, ສະໜາມໄຊ ແລະ ເຂດບ້ານ ທີ່ລຽບຕາມລຳນ້ຳເຊກອງ ປະລິມານນ້ຳຝົນ 24 ຊົ່ວໂມງ 55,5 ມິລິແມັດ, ລະດັບນ້ຳເຊກອງ ເຊົ້າວັນທີ 3 ກັນຍາ 2019 ລະດັບນ້ຳສູງຂຶ້ນ 11,95 ແມັດ ແລະ ອາດສູງເຖິງ 15 ແມັດ.

ສ່ວນແຂວງຈຳປາສັກ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ເຝົ້າ ລະວັງ ກະກຽມປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມໃນທົ່ວແຂວງພາຍຫຼັງທີ່ລະດັບແມ່ນ້ຳ ຂອງຂຶ້ນສູງກາຍເຂດອັນຕະລາຍ 12 ແມັດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມຈະເພິ່ມຂຶ້ນອີກ ໃນຂະນະທີ່ ປະຈຸບັນມີບ້ານປະຊາຊົນ ແລະ ເນື້ອທີ່ນາປີຈຳນວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະເມືອງຖືກນ້ຳຖ້ວມ.

ແຫູ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ