ມີເດລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນການດໍາເນີນງານ ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບທີ່ເນື່ອງມາຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ໂດຍຊຸມຊົນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2021 ແລະ ວາງແຜນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມແດນລາວ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອານຸສິດ ສັກປະເສີດ ອໍານວຍການສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ທ່ານ ດຣ ນາງ ສຸເພັນ ປັນຍາດາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ມີຫຼາຍພາກສ່ວນ, ພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ອານຸສິດ ສັກປະເສີດ ປະທານກອງປະຊຸມກ່າວວ່າ: ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະກອບມີ 5 ໂຄງການຄື: ໂຄງການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບເນື່ອງມາຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ໂຄງການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂຄງການສົ່ງເສີມສິດທິແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເພື່ອຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ, ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ ແລະ ກິດຈະກໍາການໂຄງສະນາ ແລະ ປ້ອງກັນບັນຫາການຄ້າມະນຸດ. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານຊຸມຊົນສະເລ່ຍ 16% ການຂັບເຄື່ອນກິດຈະກໍາໂດຍເຄື່ອຄ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ສະເລ່ຍ 45,45%, ການຂັບເຄື່ອນກິດຈະການ ໂດຍເຄື່ອຄ່າຍຕູ່ຮ່ວມງານພາກໂຮງຮຽນ ສະເລ່ຍ 75% ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງກຸ່ມໄວໜຸ່ມເສື້ອຂາວ ສະເລ່ຍ 66,66%.

ກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນ ປະກອບຄໍາເຫັນຊອກວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງສັງຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ. ການໃຊ້ບໍລິການເດັກຮັບແຂກ, ການລະເມີດສິດທິເດັກ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມປອດໄພ ຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອນັບມື້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຜົນກະທົບຈາກທາດເຫຼົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ການອາລະວາດຕີກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວຕື່ມອີກ.