ທີມງານຕອບໂຕ້ແບບໄວ ລວມທັງທີມງານປະສານງານ, ທີມງານສອບສວນ, ທີມງານຕິດຕາມກຸ່ມສໍາຜັດໃກ້ຊິດ, ທີມງານປ້ອນຂໍ້ມູນ ຂອງສູນວິເຄາະ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ ຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ໄດ້ປະຊຸມລາຍງານຄວາມຄຶບຫນ້າ ແລະ ວາງແຜນວຽກໃນມື້ຕໍ່ໄປ ສໍາລັບການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ໂຕ້ຕອບຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ.

Medialaos MMD (ແຫ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ)