ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍີງເມືອງໃຫ່ມ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເລົ່າມູນເຊື້ອປະຖະກາຖາວັນແມ່ຍີງສາກົນ 8/3/1910_8 /3/2021 ຄົບຮອບ 111 ປີ ຢູ່ທີສະໂມສອນ ເມືອງໃຫ່ມ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ນາງ ແດງ ຕີດສະພອນ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງມາຫາຊົນ ມີທ່ານ ນາງ ສູກນາວອນ ມະນີວົງ ຮອງປະທານແມ່ຍີງເມືອງ ຂື້ນຜ່ານປະຫັວດຄວາມເປັັນມາຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ນາງບົວຄຳ ທຳມະວົງ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍີງ ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼູບຫຍໍ້ຂອງ 1 ປີຜ່ານມາທີຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍີງໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕະຫລອດໄລຍະ 1 ປີ ເຊີ່ງສະແດງອອກຫຼາຍດ້ານທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຍ້ອນຄວາມເປັນເອກະພາບ ຄວາມສາມັກຄີເປັນໝູ່ຄະນະປະຊາທີປະໄຕ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີຂອງຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຄັດເລືອກແມ່ຍິງສາມດີລວມທັງໝົດມີ 3,252 ຄົນ

 • ບຸກຄົນປະເພດທີ 1 ມີ 2,408 ຄົນ
 • ບຸກຄົນ ປະເພດທີ 2 ມີ 409 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງສ້າງກອງທື່ນໄດ້ທັງ ໝົດ 4 ບ້ານອອ້ມຂ້າງ ມີເງິນທັງໝົດ 220,126,814 ກີບ
 • ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ 166,700,000 ກິບ
 • ເງິນສົດໃນມື້ 53,426,814 ກີບ 4ບ້ານມີເງີນທັງໝົດ 63,246,500 ກິບ
 • ປ່ອຍເງິນກູ້ 47 ,900 ,000 ກິບ
  ເງິນສົດໃນມື້ 14,936,500 ກິບ ນອກຈາກນີ້ສະມາຊີກແມ່ຍີງໄດ້ຮ່ວມຊີວີດເສຍເງີນບຳລຸງປົກກະຕີ ມີການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ແລະ ແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ຍີງໄດ້ລົງຊູກຍູ້ໃຫ້ຄະນະໜ່ວຍເຄືອນໄຫວວຽກງານສະຫະພັນແມ່ຍີງຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ຫນ້າທີຂອງແມ່ຍີງ ລົງກວດກາແມ່ຍິງໃນແຕ່ລະໜ່ວຍມີການເປີດກອງປະຊຸມຢູ່ຊັ້ນບ້ານເປັນປົກກະຕິ.
  ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ນາງ ແດງ ຕີດສະພອນ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງມາຫາຊົນໄດ້ຂຶ້ນໂອ້ລົມຕໍ່ສະມາຊີກສະຫະພັນແມ່ຍີງເມືອງ ວ່າແມ່ຍີງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງປະກອບສ່ວນເຂົ້າທູກວຽກງານສົມກັບວ່າບົດບາດຍີງຊາຍມີການເຮັດວຽກສໍາເລັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍຫຼາຍໆ ດ້ານສີ່ງທີເຮັດໄດ້ນັ້ນຄວນຮັກສາມູນເຊື້ນຕໍ່ໄປແຕ່ວຽກທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນຕໍ່ຫນ້ານີ້ມີຄືດັ່ງນີ້:
  1 ). ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຕັອງເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າພາລະບົດບາດ ສິດຫນ້າທີ່ຂອງແມ່ຍີງມີຫັຍງແດ່ໃຫ້ຮູ້ລະອຽດ
  2 ). ຄະນະສະບໍລີຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍີງ ແລະ ສະມາຊີກແມ່ຍີງຕ້ອງພ້ອມກັນສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກີດຄອບຄົວໃຫ້ມີຢູ່ມີກີນເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ມາຫາຊົນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ
  3 ). ສະມາຊີກສະຫະພັນແມ່ຍີງຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມຊີວີດຂອງແມ່ຍີງໃນທູກໆ ເດືອນໃຫ້ເປັນປົກກະຕີມີບົດສະຫຼູບລາຍງານດ້ານດີ, ດ້ານອອ່ນ, ເພື່ອຕຳນິຕີຊົມກໍ່ສ້າງເຊີ່ງກັນ ແລະໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊີກຜູ້ກ່າວຫນ້າຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານຂອງທູກຄົນ.
  ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ຄຳຫລ້າ ເມືອງໃຫ່ມ