ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2021 ທ່ານ ສູນທອນ ເກດສົມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນເອກະສານກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານໂອກາດ ແລະ ບ້ານນາທົມ.

ທ່ານ ສູນທອນ ເກດສົມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່າວວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງລະຄອນເພັງ ສະບັບເລກທີ 24/ຈມລພ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບ້ານທີ່ຈະລົງປະກອບສຳນວນເອກະສານເກັບກຳຂໍ້ມູນຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ປະຈຳປີ 2021 ມີ 25 ບ້ານ ແລະ ມີຕອນດິນທັງໝົດ 3,000 ຕອນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນນີ້ເມືອງລະຄອນເພັງ ສຳເລັດການອອກໃບຕາດິນແລ້ວ 40 ບ້ານ.

ນອກນັ້ນເພິ່ນຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ການກະກຽມການປະກອບເອກະສານຕ່າງໆໃນການອອກໃບຕາດິນ, ລັກສະນະກຳມະສິດຮ່ວມໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ກຳມະສິດບຸກຄົນ ແລະ ກຳມະ ສິດສືບມູນ, ກົດລະບຽບເຂດສະຫງວນທາງເລກທີ 13, ທາງຮ່ອມ ແລະ ກົດລະບຽບເຂດສະຫງວນຂອງສາຍນໍ້າ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ເຈົ້າຂອງສິດທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ນຳເອົາດິນແຕ່ລະຕອນມາຮັບການປະກອບສຳນວນເອກະສານຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ວາງອອກ.
ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນເປັນລະບົບໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວເກັບກຳຂໍ້ມູນດິນແຕ່ລະຕອນ ແລະ ດິນແຕ່ລະປະເພດໃນຂອບເຂດເມືອງລະຄອນເພັງໃຫ້ມີຕົວເລກໃຫ້ຊັດເຈນ.
ພາບ~ຂ່າວ: ຈັນດາວອນ ສີນາມົນຕີ