ແຂວງອັດຕະປື ມີ 17 ໂຄງການເຊົ່າ-ສຳປະທານດິນລັດ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ ບໍ່ໄດ້ ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຢຸດເຊົາກ່ອນສິ້ນສຸດສັນຍາ ປະລະໂຄງການເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນເສຍໂອກາດໃນ ການພັດທະນາ ແລະ ລາຍຮັບຕ່າງໆ ແນວໃດກໍດີເວລານີ້ທາງແຂວງກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອ ສືບຕໍ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຍົກເລີກໂຄງການທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.

ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2019 ຄະນະສະເພາະກິດແຂວງອັດຕະປື ຮ່ວມກັບຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນ ສູນກາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ຂອງບໍລິ ສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການລົງດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ມີການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ ຂຶ້ນທີ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ໂດຍມີພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນຢູ່ພາຍໃນແຂວງອັດ ຕະປື ຊຶ່ງລວມມີ 17 ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ, ບໍ່ມີການພັດທະນາ ແລະ ບໍ່ເສຍພັນທະ ພ້ອມທັງໂອນກິດຈະການໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນ ໂດຍບໍ່ຜ່ານພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ. ພ້ອມນີ້, ຄະນະສະເພາະກິດທັງສອງພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອ ສືບຕໍ່ອະນຸຍາດ ແລະ ຍົກເລີກການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະ ນາຕາມສັນຍາການນຳໃຊ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງການອະນຸຍາດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນລັດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ຖືກຕ້ອງໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນການຜະລິດ ກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ໃນ 8 ປະເພດ ຂອງການນຳໃຊ້ດິນ.

ຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການນຳໃຊ້ດິນລັດໃຫ້ຮັບປະສິດຜົນຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ