ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດິນ 08 ປະເພດ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີພັນ ສຸວັນນະສານ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ທ່ານ ບຸນຍອດ ພົນເສນາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານວິຊາການ ກ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ບັນດາເມືອງເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈາກວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນານຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວມຍືນຍົງ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈັບວຈອງທີ່ດິນ, ການບຸກລຸກທີ່ດິນປ່າໄມ້ແບບຊະຊາຍ, ການສວຍໂອກາດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ມາເປັນທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະການອະນຸຍາດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼືສໍ າປະທານທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ມີເນື້ອທີ່ກ້ວງຂວາງ ແລະຍາວນານ, ເພື່ອຊຸກຢູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານຂອງໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັບສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ແລະເພື່ອກຳນົດເຂດ, ກຳນົດນົດປະເພດທີ່ດິນ ແລະສ້າງແຜນທີ່ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທ່ົວແຂວງ ແລ້ວນຳສະເໜີຄະນະນຳຂັ້ນແຂວງພິຈາລະນາ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະພາຮັບຮອງເອົາ. ສຳລັບດິນ 08 ປະເພດປະກອບມີ: ທີ່ດິນກະສິກຳ, ທີ່ດິນປຸກສ້າງ, ທີ່ດິນວັດທະນະທຳ, ທີ່ດິນ ປກຊ-ປກສ, ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ທີ່ດິນອຸດສາຫະກຳ, ທີ່ດິນຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ
ສົມຈິດ ແກ້ວສີຖາທິລາດ
SAVANNAKHET MEDIALAOS