ໃນວັນທີ 04 ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາອົງການຢູນິເຊບປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜອງລະບົບໂທລະໂຄ່ງຊຸມຊົນ ລວມມີ ໂທລະໂຄງ, ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ໄມໂຄໂຟນ ໃຫ້ແກ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈໍານວນ 50 ຊຸດ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ງົບປະມານ ໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID).

ທ່ານ ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ, ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ວ່າ: ພວກເຮົາສາມາດຄວມຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ມາຮອດທຸກມື້ນີ້ໄດ້ກໍ່ແມ່ນຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ການສືບຕໍ່ຮັດແຫນ້ນບັນດາມາດຕະການເພື່ອກຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຫລາຍທີ່ສູດໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບມາດຕະການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພໃນກໍລະນີທີ່ເກີດການແຜ່ລະບາດອີກຮອບໃໝ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ.

ລະບົບໂທລະໂຄ່ງຊຸມຊົນຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ 50 ບ້ານ ຢູ່ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ແລະ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຈາກເຊື້ອໄວຣັດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເຂົາໃນຂັ້່ນບ້ານ ໃນສ່ວນຫນື່ງຂອງທືນຊ່ວຍເຫລືອລ້ານີ້ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະໄດ້ຮັບເຝີກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ປີເຕີ້ ເອັມ ເຮມອນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ. ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນລັດຖະບານລາວ ໃນການຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນລາວໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານໃນການນຳພາ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້ ໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ນາງ ເພຍ ຣີເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຢູນິເຊບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ຫລວງ ອົງການຢູນິເຊບໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີການອ້າງອີງດ້ານທາງວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ່, ການນຳໃຊ້ຜ້າອັດປາກດັງ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄູ່ມື ແລະ ສະປ໋ອດໂຄສະນາທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກະຈາຍສຽງໂດຍຜ່ານລຳໂພງທີ່ໄດ້ມອບຮັບ ໃນມື້ນີ້ຄວາມພະຍາຍາມທັງໝົດນີ້ແມ່ນເພຶ່ອຈະເອົາຊະນະຕໍ່ຕ້ານກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວເພຶ່ອຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຜົນສຳເລັດຈາກການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຫນັກຫນ່ວງໃນດ້ານການປັບປຸງການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກ.

ອົງການຢູນິເຊບ ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຢູ່ ສປປ ລາວ.