ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ສືບຕໍ່ການຮ່ວມມື ເພື່ອສະໜອງອາຫານທ່ຽງ ໃຫ້ແກ່ນັກ ຮຽນກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຈໍານວນ 63.000 ຄົນ, ໃນ 18 ເມືອງຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ດ້ວຍອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບດີ ແລະ ຫລາກຫລາຍກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ພິທີລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນງານ McGovern-Dole ສຳລັບໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງ ຮຽນ 2020-2025 ລະຫວ່າງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຕາງໜ້າລົງນາມຄັ້ງນີ້, ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ຢານ ເດວບາເຣ (Jan Delbaere) ຜູ້ອໍານວຍການ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫລ້າຈັນທະບຸນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ໂຄງການອາຫານຂອງໂຮງຮຽນ ຂອງອົງການອາຫານໂລກ ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໃນປີ 2018 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາຫານທ່ຽງຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ນຳຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະເທດຊາດໂດຍກົງ. ການລົງ ທຶນທຸກໆ 1 ໂດລາໃດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຄືນມາ 6 ໂດລາສະຫະລັດ.

ສປປ ລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຫັນວ່າ ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ມີຕົວເລກເພີ່ມຂຶ້ນ ສະເລ່ຍ 14% ໃນໄລຍະ 10 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອາຫານຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາອີກ 1 ປີ ທີ່ໂຮງຮຽນ ທຽບໃສ່ກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈ ທີ່ອົງການອາຫານໂລກ ຈະໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ໃນອີກ 5 ປີ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ສຳລັບອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການ ທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະມື້ປະກອບມີ: ເຂົ້າ, ແກ່ນຖົ່ວແຫ້ງ, ນໍ້າມັນພືດ ຈາກຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີອາຫານສົດໃນຊຸມຊົນ ເປັນຕົ້ນ ໄຂ່, ຜັກ ແລະ ເຄື່ອງປຸງຕ່າງໆ ທີ່ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງພໍ່-ແມ່ ແລະ ຊຸມຊົນ, ຈາກຜົນຜະລິດໃນສວນຂອງໂຮງຮຽນ, ຈາກກິດຈະກໍາລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໜອງປາ, ທີ່ມາຈາກການຮ່ວມມືນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກ. ທ່ານ ຢານ ເດວບາເຣ ກ່າວວ່າ: ເປົ້າໝາຍລວມຂອງອົງການອາຫານໂລກ ແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ ຈໍານວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ຂາດສານອາຫານໃນລາວຫລຸດລົງ. ດ້ວຍການໃຫ້ອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ນັກ ຮຽນກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ພວກເຮົາກໍາລັງສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍ ຂອງລັດຖະບານໃນການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີທາດບໍາລຸງ ແລະ ການສຶກສາ ຊັ້ນປະຖົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)