ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຂ່າວ: ກອງຄຳ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ກະຊວງ ຖວທ) ກັບ ອົງການເຕຕຼັກຕິດສ໌ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄລຍະ II ຈັດຂຶ້ນທີ່ພະແນກ ຖວທ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນວັນທີ 01 ເມສາ 2021 ເຊິ່ງຕາງໜ້າກະຊວງ ຖວທ ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ໄຊສົມບູນ ສຸວັນດາລາ ຫົວໜ້າພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ລີຊາ ບາກໂດ ຕາງໜ້າອົງການເຕຕຼັກຕິດສ໌, ໂດຍມີທ່ານ ແກ້ວອຸດອນ ບຸດສິງຂອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຝຣັ່ງປະຈຳລາວ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງ ຖວທ, ການນຳເມືອງ ໃນເຂດຂອງໂຄງການ, ຕາງໜ້າພະແນກການ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສັກຂີພະຍານ.

ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ ໄລຍະ II ແມ່ນຈະປະກອບສ່ວນພັດທະນາ, ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໃນທາງບວກຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງ ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການສ້າງກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 02 ເມືອງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນຄື: ເມືອງຄູນຄຳ ແລະ ເມືອງນາກາຍ, ກວມເອົາຈຳນວນ 25 ບ້ານ ເຊິ່ງກິດຈະກຳຂອງໂຄງການແມ່ນປະກອບມີ 02 ອົງປະກອບຫຼັກຄື: ອົງປະກອບທີ 01 ແມ່ນຊ່ວຍພັດທະນາດ້ານການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ໂຄສະນາເຂດພື້ນທີ່ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ໃນເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ, ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ບາງປະເທດໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຮ່ວມກັບສ້າງແຜນບໍລິຫານເຂດຮ່ອມພູກອງລໍ, ນາຕານ ແລະ ພູພຽງນາກາຍ ພ້ອມທັງສຶກສາໂອກາດທາງດ້ານ ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດພູຫີນປູນຂອງ 02 ເມືອງ, ສ້າງເຄື່ອງມືໂຄສະນາ ແລະ ການສື່ສານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ອົງປະກອບທີ 02 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເຂດຮ່ອມພູກອງລໍ, ນາຕານ ແລະ ເຂດພູພຽງນາກາຍ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເຂດທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ, ຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພື້ນທີ່ຕ່າງໆຂອງໂຄງການ (ການລົງທຶນ, ກອງທຶນພັດທະນາ ສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 08 ກອງທຶນ) ແລະ ການພັດທະນາເຄື່ອງມືໃໝ່ໃນການອະນຸລັກມໍລະດົກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ແກ່ປວງຊົນ. ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂຄງການ ເຖິງວັນທີ 31 ທັນວາ 2022. ລວມມູນຄ່າຂອງໂຄງການທັງໝົດ 587.230 ເອີໂຣ ໂດຍແມ່ນອົງການຝຣັ່ງເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື (AFD) ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ.