ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 12 ພະຈິກ 2020, ທີ່ຫ້ອງການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ທ່ານຮອງປະທານ ສຄອຊ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ, ຮອງປະທານ, ຜູ້ປະຈຳການ ສຄອຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສຄອຊ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1989 ລວມອາຍຸໄດ້ 31 ປີ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການສ້າງຕັ້ງ ສຄອຊ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ລວມ 18 ສະພາການຄ້າທີ່ຂຶ້ນກັບ ສຄອຊ. ພ້ອມດຽວກັນ ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມທຸລະກິດ ລວມ 27 ສະມາຄົມ ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມຫັດຖະກຳ, ສະມາຄົມທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສະມາຄົມອື່ນໆອີກ.

ພິເສດ ປີ 2017 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ສູນບໍລິການທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຫຼື SME ລວມທັງ ຈຸລະພາກ ຫຼື ຊື່ເຕັມ MSME ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປຕື່ມອີກ 3 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ສູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານໂລກ, ILO, GIZ, ປະເທດເຢັຍລະມັນ ແລະ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ 10 ທະນາຄານສະເພາະ ເຊັ່ນ: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ພັດທະນາລາວ ແລະ ທະນາຄານອື່ນໆອີກ…ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຊ່ຽວຊານ JICA. ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ ຊ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍຜ່ານກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME 200 ຕື້ ດອກເບ້ຍປາຍທາງ 3%.

ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງ ໂຄວິດ -19 ສຄອຊ ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ລາວທ່ຽວລາວ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ໃນການບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ. ນອກນີ້, ສຄອຊ ຍັງໄດ້ເປັນຂົວຕໍ່ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ກັບ ພາກລັດ ໂດຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ LBF ເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ວຍນັກທຸລະກິດ ໂດຍມີບັນດາຕ່າງໜ້າປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ.

ສຄອຊ ຍັງມີໜ້າທີ່ຈັດການວາງສະແດງສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ງານວາງສະແດງສາກົນ ເຊັ່ນ: ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງທີ່ປະເທດ ເກົາຫຼີ, ປະເທດອີຕາລີ, ປະເທດຈີນ ແລະ ອີກຫຼາຍໆປະເທດອີກດ້ວຍ.

Medialaos MMD