ມິເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ຂ່າວ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງທ່າແຕງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ມີນາ 2021 ທ່ານ ນາງ ມະນິວອນ ສາຍນ້ຳລີນ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ ແມ່ຍິງແຂວງເຊກອງ , ມີທ່ານ ນາງ ມະໄລທອງ ວົງນາດປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງທ່າແຕງພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງມອບໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ບ້ານ ຕະກຽວ ເມືອງທ່າແຕງນຳໃຊ້ ໂດຍຊ້ອງໜ້າອົງການປົກຄອງບ້ານ,ແນວໂຮມບ້ານ, ຊາວຫນຸ່ມບ້ານ,ປກສ – ປກຊ ແລະ ແມ່ຍິງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.
ຊຸດເຄື່ອງໂທລະໂຄ່ງປະກອບມີ: ເອມໜຶ່ງໜ່ວຍ,ປາກໂທລະໂຄ່ງໜ່ືງປາກ,ໄມໜື່ງອັນ ແລະ ສາຍໂທລະໂຄ່ງໜື່ງກໍ້ ລວມມູນຄ່າ 4,800,000 ກີບ,ໂດຍໄດ້ຮັບ ທຶນສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການຢູນິເຊບ (Unicef),ທ່ານ ນາງ ມະນິວອນ ສາຍນ້ຳລີນ ຮອງປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນ ແມ່ຍິງແຂວງກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງໃນການ ມອບໃຫ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ,ລູກຫຼານນັກຮຽນ ໄດ້ເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບປະຈຸບັນ ພ້ອມທັງເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ເຖິງວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຕື່ມອີກ