28/2/2021ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີມງານສື່ມວນຊົນ ພວກເຮົານໍາໂດຍທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ນໍາພາທາງໂດຍທີມງານວິຊາການຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ2 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທົ່ງນາແຊງກຸ່ມບ້ານໂພນສະອາດເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານບຸນມີ ໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ທ່ານ ຄຳພູວາ ຜານຸວົງ ນາຍບ້ານ ບ້ານໂພນສະອາດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດນາແຊງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກຄອງລະບາຍນໍ້າທີ່ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ2 ເຮັດຜ່ານບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຈາກກ້ອງເຂື່ອນລົງໃສ່ເຊບັ້ງໄຟ 27 ກິໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍ ເຫລືອປະຊາຊົນເຮັດປະຕູຫົວງານນໍ້າເຂົ້ານາ 5 ປ່ອງ ແຕ່ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການນໍ້າໃນການຜະລິດບໍ່ພຽງພໍຈຶ່ງເຮັດອີກ 1ປ່ອງດ້ວຍມູນຄ່າ 45.000.000 ກີບ ເພືີ່ອຜະລິດນາແຊງດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນ 227 ຄອບຄົວ ທົ່ງນາແຊງກຸ່ມບ້ານໂພນສະອາດນີ້ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດທັງໝົດ 264 ເຮັກຕາເຮັດມາແລ້ວ 3 ປີ ແລະ ໄດ້ຍົກສະມັດຕະ ພາບການຜະລິດສູງເຖິງ 4 ໂຕ່ນຕໍ່ເຮັກຕາ.


ທ່ານ ບຸນມີ ໄຊຍະລາດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າທາງເມືອງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາແຊງຕື່ມອີກໃຫ້ໄດ້ 800 ເຮັກຕາ ເພາະເຫັນວ່າສະມັດຕະພາບການຜະລິດສູງກວ່າການເຮັດນາປີເກືອບທົບເທົ່າ ແລະ ຖືວ່າອັນນີ້ເປັນທາງອອກອັນໜຶີ່ງໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນີ້ ດ້ານໜຶ່ງກໍ່ເພືີີ່ອເປັນການທົດແທນການຜະລິດນາປີທີ່ບໍ່ສາມາດທຳການຜະລິດໄດ້ໃນຍາມຝົນຍ້ອນຖືກນໍ້າຖ້ວມຄືໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ.


ກ່ອນບໍ່ທັນມີເຂືີ່ອນນໍ້າເທີນ2 ບໍ່ທັນມີຄອງລະບາຍນໍ້າແຫ່ງນີ້ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດນາແຊງ ແລະ ບໍ່ມີລາຍຮັບທີ່ດີ ແຕ່ຫລັງຈາກໄດ້ເຮັດນາແຊງຄືແນວນີ້ປະຊາຊົນມີຫລາຍຄອບຄົວໄດ້ຂາຍເຂົ້າ ແລະ ມີລາຍໄດ້ດີ, ຊິວິດການເປັນຢູ່ກໍ່ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ