ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ຂ່າວ: ທັດຊະນະ ວັນທີ 22 ມີນາ 2021, ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈຳປາສັກ, ທ່ານ ໂສມ ບຸດຕະກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຈຳປາສັກ ປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ຄະນະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ໄມເຄິລ ຣອນນິ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ ປະຈໍາປະເທດລາວ, ມີຕາງໜ້າຈາກກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຜູ້ຕາງໜ້າໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນໂອກາດມາເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ.

ທ່ານ ໄມເຄິລ ຣອນນິ່ງ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການພັດທະນາສາກົນ ອາເມລິກາ ປະຈໍາປະເທດລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ( The Laos CTIP program ) ຈະສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮ່ວມມືກັບ ອົງການວິນຣອກ ສາກົນ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານລັດ, ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານທຸກຮູບແບບຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ລວມທັງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສ້າງອາຊີບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ. ແລະສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການມາຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອພົບປະ ແລະປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ພ້ອມທັງ ຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳ ພາກສະໜາມ ຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ, ກິດຈະກຳການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.

ທ່ານ ໂສມ ບຸດຕະກຸນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ໄດ້ສະແດງການຕ້ອນຮັບ ແລະລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ, ວຽກງານຊ່ວຍເຫລືອການຄ້າມະນຸດຜ່ານມາ ຄະນະພັກ-ອົງການປົກຄອງແຂວງ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍເລັງໃສ່ເດັກທີ່ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຂາດໂອກາດ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດເປັນຕົ້ນ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານລັດ, ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະບ້ານ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານທຸກຮູບແບບຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມຄົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະໂອກາດທາງການສ້າງອາຊີບ.