ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຸນປະໂຫຍດ ຈາກຮາກຜັກຕຳນິິນມາຝາກ ເພາະຜັກຕຳນິນຈະຊ່ວຍໄປບຳລຸງສາຍຕາ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄຸນນະພາບທຽບເທົ່າກັບຢາກະຕຸ້ນກຳລັງ ໂດຍມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງບໍ່ວ່າຈະປັບຮໍໂມນເພດຍິງ, ບຳລຸງສາຍຕາ, ອາການປວດແອວ, ບຳລຸງມົດລູກ, ຮັງໄຂ່ ແລະ ຍັງຊ່ວຍສາມາດເສີມບຳລຸງສະມັດທາງເພດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ຄວນດື່ມ 1 ຈອກ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເພດຊາຍດື່ມ 2 ຈອກ ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ-ແລງ ແລະ ໃນມື້ນີ້ເຮົາມີສູດສະໝູນໄພຈາກຮາກຜັກຕຳນິນມາຝາກ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການແກ້ອາການທ້ອງເບັງ, ທ້ອງອືດ, ຊ່ອຍຂັບລົມ, ບຳລຸງສາຍຕາ, ບຳລຸງແຂ້ວ, ປ້ອງກັນມະເຮັງ ແລະ ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ບຳລຸງເລືອດ, ຫຼຸດອາການໄຂ້ ແລະ ຮັກສາບາດແຜ ຊື່ງມີສ່ວນປະກອບດັ່ງນີ້:

ເລີ່ມຈາກສ່ວນປະກອບກໍ່ຈະມີຮາກທີ່ຝັງໃນດິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອຍຢູ່ເທີງໜ້າດິນ ຮາກຕຳນິນຈະມີອາຍຸຫຼາຍ ແລະ ຖ້າຮາກໃຫຍ່ກໍ່່ຈະຄ້າຍຄືກັບໂສມ ແລະ ຄຸນນະພາບກໍ່ຍີ່ງສູງຂື້ນ ຈາກນັ້ນກໍ່ໃສ່ນໍ້າເຜີ້ງແທ້ ບວກກັບເຫຼົ້າຂາວ.

ວິທີເຮັດດັ່ງນີ້:

ຂັ້ນຕອນ ທີ່1: ເອົາຮາກຕຳນິນມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ຂູດທາງນອກອອກ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປຕາກແດດ ແຕ່ຢ່າຖີ້ມໄວ້ຫຼາຍມື້, ຢ່າໃຫ້ຖືກຝົນເດັດຂາດບໍ່ຊັ້ນ ເຊື້ອພະຍາດຈະຕາມມາ.

ຂັ້ນຕອນ ທີ່2: ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປຊອຍໃສ່ແກ້ວ ແລ້ວກໍ່ຖອກເຫຼົ້າຂາວໃສ່ ແລະ ນໍ້າເຜີ້ງ 1 ບ່ວງກາເຟ ບໍ່ຄວນໃສ່ນໍ້າເຜີ້ງຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫວານ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ແສບຄໍ ແລະ ຄວນດອງໄວ້ 45 ມື້.

ຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ຂອງຕຳນິນມີດັ່ງນີ້:

  1. ໃບຕຳນິນເປັນຢາຫຼຸດອາການຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍ, ຖ້າຫາກມາບົດເປັນຢາຟອກຜິວໜັງ ຊ່ວຍອາການແກ່ຜືນຄັນ, ແກ້ອາການແສບຮ້ອນ, ແກ້ຜິດແມງໄມ້ກັດ ແລະ ຮັກສາຜື່ນຕ່າງໆ.
  2. ດອກຕຳນິນຮັກສາອາການຄັນຕາມຜິວໜັງ.
  3. ເມັດຕຳນິນ ປະສົມກັບນໍ້າໝາກພ້າວໃຊ້ທາແກ້ຂີ້ຫິດ
  4. ຮາກຕຳນິນ ຊ່ອຍຫຼຸດອາການໄຂ້, ອາການປວດຮາກ, ຫຼຸດຄວາມອ້ວນ, ຝີ, ອາການບວມ, ແກ້ຮ້ອນໃນ, ແກ້ພິດແມງງອດ ແລະ ຂີ້ເຂັບກັດ.
  5. ໃບຕຳນິນ ຊ່ວຍຫຼຸດອາການວິນຫົວ, ຟອກຜິວໜັງ, ແກ້ໂລກຜິວໜັງ ຫຼຸດລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ກຳຈັດກີ່ນໂຕ.