ເລື່ອງຄວາມເຊື່ອ ເລື່ອງດວງ ການຖືເຄັດ ເປັນຂອງຄູ່ກັນ ຫຼື ຈະເອີ້ນວ່າເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງຊີວິດກໍ່ເປັນໄດ້ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະແຕ່ງຕົວແບບໃດ ໃສ່ເສື້ອສີຫັຍງ ກໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບລາສີ ການຕັດຜົມ ຕັດເລັບກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ແທນທີ່ຈະຕັດເພາະມັນຍາວ ຕັດເພາະຢາກປ່ຽນຊົງຜົມ ແຕ່ກໍ່ກາຍເປັນວ່າຈະຕ້ອງເບີ່ງເລີກຍາມຕັດຜົມມື້ນີ້ແລ້ວຈະດີ ຫຼື ບໍ່ດີ

ຕັດຜົມວັນພຸດແລ້ວບໍ່ດີ ຫຼື ການຕັດເລັບກໍ່ຕ້ອງມີມື້ທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄືເວລາເຮົາຖາມໃຜກໍ່ມັກຈະຕອບບໍ່ຄືກັນ ຮູ້ວ່າຫຼັກໆ ກໍ່ຄືຫ້າມຕັດຜົມວັນພຸດ ເຖີງຂະໜາດວ່າຮ້ານຕັດຜົມຫຼາຍຮ້ານ ເລືອກທີ່ຈະໃຊ້ວັນພຸດເປັນມື້ພັກຂອງຮ້ານ.

ວັນຕັດຜົມ

ວັນອາທິດ ຈະມີອາຍຸໝັ້ນຂັວນຍືນ ສຸຂະພາບແຂງແຮງປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ.

ວັນຈັນ ຈະມີໂຊກລາບ

ວັນອັງຄານ ຈະມີອຳນາດ ຄົນຢໍ້າເກງ

ວັນພຸດ ບໍ່ດີ ລາບຍົດຕ່າງໆ ຈະຫາຍໝົດ ແລະ ຈະມີແຕ່ຄວາມທຸກ

ວັນພະຫັດ ເທວະດາ ແລະ ສີ່ງສັກສິດຮັກສາຄຸ້ມຄອງເປັນສິລິມຸງຄຸນແກ່ຕົນເອງ

ວັນສຸກ ຈະເປັນຄົນມີສະເໜ່ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມ ຄົນຮັກຫຼາຍ ຕັດຜົມວັນນີ້ຈະມີໂຊກລາບ ການຄ້າການຂາຍດີ ມີເງີນທອງໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ໃຜຄ້າຂາຍບູຮານວ່າຕັດຜົມວັນສຸກຈະດີທີ່ສຸດ

ວັນເສົາ ເປັນສີ່ງທີ່ດີ ບໍ່ວ່າຈະຄິດເຮັດສີ່ງໃດຈະໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ສົມປາດຖະໜາທີ່ຕ້ອງການ ຈະເກີດມຸງຄຸນ ແລະ ໂຊກລາບກັບຕົນເອງ

ນອກຈາກເລື່ອງຂອງການຕັດຜົມແລ້ວ ຍັງມີເລື່ອງຕັດເລັບ ໃຜທີ່ເຊື່ອເລື່ອງໂຊກ ຫຼື ລາງບອກເຫດ ມາລອງອ່ານໄວ້ເປັນຄວາມຮູ້ ມື້ໃດຄວນຕັດເລັບ ມື້ໃດບໍ່ຄວນຕັດ ບອກຢູ່ບ່ອນນີ້ເລີຍ.

ວັນຕັດເລັບ

ວັນທິດ ມີໂຊກລາບ ຢ່າງຄາດບໍ່ເຖີງ ລວມທັງມີເລື່ອງດີໆ ເຂົ້າມາ

ວັນຈັນ ຈະໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ ເກີດຂື້ນກັບຕົນເອງ

ວັນຄານ ຄົນບູຮານສ່ວນຫຼາຍ ມັກຫ້າມຕັດເລັບວັນອັງຄານ (ເນື່ອງຈາກເປັນວັນບໍ່ດີ) ດັ່ງນັ້ນຫາກໃຜຕັດເລັບໃນມື້ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໝົດລາສີ ແລະ ອາດຕ້ອງມີເລື່ອງລາວ ໃຫ້ຕ້ອງເສຍສັບສິນເງີນທອງ

ວັນພຸດ ຫາກໃຜຕັດເລັບໃນມື້ນີ້ຈະເປັນມຸງຄຸນແກ່ຕົນເອງ ໃນດ້ານຄຸ້ມຄອງປົກປ້ອງຈາກສີ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ສີ່ງບໍ່ດີຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ມາກ້າວກ່າຍໄດ້ ຕ່າງຈາກການຕັດຜົມ

ວັນພະຫັດ ບູຮານວ່າໄວ້ວ່າ ມື້ນີ້ເປັນວັນຄູ ຫ້າມຕັດເລັບ ໃຜທີ່ຕັດເລັບມື້ນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນມີເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກເຂົ້າມາເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຊີວິດ

ວັນສຸກ ຄົນທີ່ຕັດເລັບມື້ນີ້ ຕຳລາວ່າຈະໄດ້ລາບ ມີມຸງຄຸນ ອຸດົມສົມບູນ

ວັນເສົາ ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ຕັດເລັບໃນມື້ນີ້ ຈະສົ່ງຜົນດ້ານສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ເຈັບປ່ວຍບໍ່ສະບາຍ ເປັນໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ

ຫ້າມຕັດເລັບ ວັນສິນ ຄົນທີ່ຕັດເລັບມື້ນີ້ມັກຈະອາຍຸສັ້ນ ລົ້ມປ່ວຍບໍ່ສະບາຍ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ມີເລື່ອງເດືອດຮ້ອນເຂົ້າມາອີກທັງຍັງເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້ງ່າຍ