ອາການເຈັບຫົວສາມາດເກີດໄດ້ກັບທຸກຄົນທົ່ວໄປ ຊື່ງອາການເຈັບຫົວເປັນອາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຫຼາຍພະຍາດ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາມີອາການເຈັບຫົວເລື້ອຍໆ ໃຫ້ສັງເກດວ່າເຈັບມີລັກສະນະປວດຕຸບໆ ຫຼື ມີອາການເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ ບາງເທື່ອອາການເຈັບຫົວແຮງໆ ຈົນຮູ້ສຶກປວດຮາກ, ຮາກ, ນອນບໍ່ຫຼັບ ຍ້ອນເຈັບ ຫຼື ອາການເຈັບແຮງກ່ວາເກົ່າເປັນໄລຍະ ຫາກມີອາການດັ່ງກ່າວ ຄວນພົບແພດເພື່ອກວດໂດຍລະອຽດມີສາຍເຫດມາຈາກພະຍາດບາງຢ່າງ.

ແຕ່ຫາກທ່ານ ຊືມເສົ້າ, ກັງວົນໃຈ ອາດເປັນສາຍເຫດໃຫ້ມີອາການເຈັບຫົວເປັນປະຈຳ ມີລັກສະນະປວດຕືງບໍລິເວນງອນ, ປວດມືນ ແລະ ໜັກຫົວ ຂໍໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

  1. ໃນເວລາເຈັບຫົວ ອາດໃຊ້ການພັກຜ່ອນເຊັ່ນ:​ ນອນພັກ, ນັ່ງພັກໃນບ່ອນທີ່ສະບາຍ, ຫຼັບຕາ ແລະ ນວດເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມຕືງຄຽດ ຂອງກ້າມເນື້ອ.
  2. ເຮັດວຽກເບົາໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ເກີດຄວາມສຸກສະບາຍໃຈກັບຜົນງານຂອງຕົນເອງ.
  3. ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຈາກຄວາມສຸກ, ເພີດເພີນ ເຊັ່ນ: ເບີ່ງໜັງ, ຟັງເພັງ ຫຼີ້ນດົນຕີ, ຮ້ອງເພັງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
  4. ສູດລົມຫາຍໃຈເຂົ້າເລີກໆ ປະມານ 3-4 ເທື່ອ

ຖ້າຫາກທ່ານປະຕິບັດຕາມ 4 ຂໍ້ ແລ້ວອາການເຈັບຫົວຈະດີຂື້ນ ສະແດງວ່າທ່ານກໍາລັງເຈັບຫົວຈາກການຊືມເສົ້າ, ແຕ່ຖ້າອາການບໍ່ດີຂື້ນ ຕ້ອງໄປພົບແພດເພື່ອກວດຮ່າງກາຍຫາພະຍາດອື່ນໆ ອີກຄັ້ງໜື່ງ.