ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2021 ທ່ານ ຄຳປະສົງ ຂົງຄຳ ກຳມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງທ່າປາງທອງ ມີບັນດາທ່ານກຳມະການປະຈຳພັກເມືອງ, ກຳມະການພັກເມືອງ, ຄະນະຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ການພະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ການປູກພືດສຳຮອງ ໃນລະດູແລ້ງ ໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳຊົນລະປະທານເຊສາລາລອງ

ເຊິ່ງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ນາງ ໜູພີນ ບົວສີແກ້ວ ກຳມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້ຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກເຂົ້ານາແຊງ ໃນສົກປີ 2020 – 2021 ໃນເນື້ອທີ່ແຜນການ 595 ຮຕ ໃນນັ້ນ, ນານຳໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ 1,930 ໂຕນ ຂອງແຜນການ 2,975 ໂຕນ, ຝຸ່ນເຄມີ 65.45 ໂຕນ ຂອງແຜນການ 1,190 ໂຕນ ມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ດັ່ງນີ້: ປັກດຳ 58.96% ເທົ່າກັບ 360.85 ຮຕ (ນາຫວ່ານ 285.6 ຮຕ) ແລະ ການປູກພຶດສຳຮອງລະດູແລ້ງ ໃນເນື້ອທີ່ແຜນການ 740 ຮຕ ໃນທົ່ວເມືອງ ປະຕິບັດໄດ້ 208.09 ຮຕ, ເທົ່າກັບ 28.12% ໃນນັ້ນ, ມີພຶດຊະນິດຕ່າງໆໃນເຂດອາງເກັບນ້ຳຊົນລະປະທານເຊສະລາລອງດັ່ງນີ້: ສາລີ 33.51 ຮຕ, ໝາກແຕງ 32,45 ຮຕ, ໝາກຖົ່ວ 34,​ 51 ຮຕ, ໝາກເຂືອ 23,33 ຮຕ, ໝາກເຜັດ 28,65 ໝາກອຶ/ໝາກບວບ 22,23 ຮຕ, ໝາກໂມ 24,9 ຮຕ, ໝາກເລັ່ນ 4,7 ຮຕ, ໝາກຫຸ່ງ 11,52 ຮຕ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆ 17,67 ຮຕ, ຢາສູບ 21,65 ຮຕ, ຫົວສີໄຄ/ຂ່າ 2,9 ຮຕ, ພຶດຜັກຊະນິດຕ່າງ 58,99 ຮຕ.

ພ້ອມດ່ຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມການສ້ອມແປງຄອງນ້ຳທີແຕກຍຸບ ໃຫ້ສຳເລັດທວງທັນກັບການນຳໃຊ້ ໂອກາດນີ້ທ່ານເຈົ້າເມືອງພ້ອມຄະນະກໍ່ລົງເຮືອເບິ່ງລະດັບນ້ຳຂອງເຂືອນເຊສະລາລອງ ເພື່ອກ່ຽມປ່ອຍຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບກຸ່ມຊາວນາທີທຳການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ປຸກພືດລະດູແລ້ງ ໃຫ້ພຽນພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.
ພາບ-ຂ່າວ: ຈັນທະຈອນ ເນືອງອຸທອນ