ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ ໂດຍ: ພອນ ບຸນອຸທິດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້,ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ,ປອດໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ດັ່ງນັ້ນ ຫຼາຍວຽກງານທີ່ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງ ທ່າແຕງ ແຂວງ ເຊກອງ ຕ້ອງເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ທ່ານ ສົມເພັດ ເອີດລັດດາ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງໆທ່າແຕງ ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2020 ຂອງ ຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງ ທ່າແຕງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ມີນາຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງເມືອງ ທ່າແຕງວ່າ: ເຖິງວ່າໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ມີຫຼາຍວຽກງານໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນກໍຕາມ

ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຖືກສະເໜີ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຊອກວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າສໍາລັບຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ 7 ວຽກຄື: 1. ຕ້ອງຍູ້ແຮງການຜະລິດ,ການບໍລິການ,ການປັບປຸງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດ,ແຮງງານ,ການຄຸ້ມຄອງລັດໃຫ້ມີສິດທິພາບສາມາດກວດສອບໄດ້. 2.ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. 3.ດຶງດູດເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການພັດທະນາ (ODA)ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງຍູ້ໜູນຕື່ມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 4.ຫ້ອງການ, ເຂດຈຸດສຸມພັດທະນາ, ອົງການປົກຄອງບ້ານຕ້ອງເພີ່ມທະວີປະສານສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາດໄຟໄໝ້, ຕາດໝາໃນແລະ ໂຄງການອື່ນໆ ທີ່ພວມຈະເກີດຂື້ນພາຍໃນເມືອງ. 5.ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ,ຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ. 6.ຫ້ອງການອອ້ມຂ້າງເມືອງ, ເຂດຈຸດສຸ່ມພັດທະນາ, ບ້ານ ອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍ, ວຽກຈຸດສຸ່ມ, ທິດທາງໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝທີ VI, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດໃນຂະແໜ່ງການຕົນໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ. 7.ຊອກທຸກເງື່ອນໄຂ,ວິທີການຕ່າງໆໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂັ້ນບ້ານໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້,ສ່ວນຫ້ອງການ-ການເງິນເມືອງທ່າແຕງ ໃຫ້ປະຕິບັດ 5 ວຽກຄື: 1. ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານໃນຂະແໜ່ງການເງິນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ,ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍແລະຕ້ານປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້.2.ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນແລະລື່ນແຜນໄດ້ຍິ່ງເປັນການດີ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຮົ່ວໄຫຼງົບປະມານ.3.ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາຂະແໜ່ງການເງິນໄລຍະ 5 ປີ (2020–2024)ໃຫ້ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ. 4.ສືບຕໍ່ປັບປຸງການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບແລະຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງເມືອງກັບບ້ານ.5.ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກຈຸດສຸ່ມຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.