ຊຸດຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານຈາກແຂວງພາກເໜືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ (ສວນກ້ວຍ) ໄດ້ເປີດຂື້ນໃນວັນທີ່ 15 ມີນາ 2021 ນີ້ ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ມີທ່ານ ໄຊສະຫວັນ ນັນທະໄຊ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ  ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກດ້ານການກວດກາແຮງງານ ອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ 6 ແຂວງພາກເໜືອເຊັ່ນ: ອຸດົມໄຊ, ນ້ຳທາ,ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການກວດກາວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ ໃນຈຳນວນ 6 ແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລົງເລີກວຽກງານກວດກາຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບເເຮງງານ ຢູ່ໃນສວນກ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກເຄື່ອງຈັກ, ຈາກໄຟຟ້າ, ຈາກສານເຄມີຕ່າງໆ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນດີກວ່າແກ້ໄຂ, ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດໃຊ້ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ໃນຕົ້ນປີ 2012 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ທັງເປັນການເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ຢູ່ປະເທດລາວເຮົາ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ,  

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນ ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ແລະ ຕະຫຼອດ 4 ວັນ ບັນດາສຳມະນາກອນແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການກວດກາວຽກງານຄວາມປອດໄຟ ແລະ ສຸຂະພາບໃນຂະແໜງກະສິກຳ, ສົນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ວິທີການໃນການກວດກາ, ນຳສະເໜີການກຳນົດ ແລະ ການປະເມີນອັນຕະລາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ການປົກປ້ອງແຮງານ, ທ່າໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ອັນຕະລາຍດ້ານຊິວະພາບ, ຄວາມປອດໄພດ້ານເຄມີ, ເຕັກນິກການກວດກາ, ແນະນຳ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການກວດສອບ, ຄວາມປວດໄພຂອງໄຟຟ້າ, ຄວາມປອດໄພຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ພາຫະນະ ນອກນີ້ຍັງໄດ້ລົງພາກສະໜາມຕົວຈີງ ໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມສວນກ້ວຍຢູ່ເມືອງຮຸນຕື່ມອີກ, ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຫຼື ລະບຸບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍທັນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ.

ພາບ-ຂ່າວ: ແສງອາທິດ