ກຸມພາ ມີນາເຂົ້າ ລະດູການປ່ຽນຖ່າຍ
ມາລາດວງດອກໄມ້ ໃບຊ້ອນປ່ຽນສີ
ພູຜາມ່ານຍາມນີີີ້ສຸດທີ່ງາມຫລາຍ
ໃຜກາຍໄປກາຍມາໃຫ້ແວ່ຊົມຢາມຢ້ຽມ
ຮຽມນີ້ໄປມາແລ້ວ ແວວວາວງາມສະຫງ່າ
ທັງພູຜາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃບຊ້ອນປົ່ງຊອນພີ່ນ້ອງເອີຍ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສີພາ ນົງລາດ