ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ
ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ເອກະຊົນວັນໄຊ ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງໄດ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022 ທີ 6 ກັນຍາ 2021 ໃນທົ່ວປະເທດຜ່ານມາ. ໂດຍມີ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວອຸດອນ ດວງມະນີວົງ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງ,ທ່ານ ສຸລິຄຳ ພອນທະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງເຊກອງ,ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ປົກຄອງເດັກເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ວັນໄຊ ສະລິດທິລາດ ພະນັກງານອາວຸໂສບໍານານທັງເປັນຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ກ່າວວ່າ: ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງການພັດທະນາການສຶກສາທົ່ວປະເທດເພື່ອ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາລົງສູ່ຮາກຖານຊຸມຊົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດໃຫ້ເອກະຊົນ,ສ່ວນບຸກຄົນເຂົ້າຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາໃນການສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສະນັ້ນ ຈິ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍເອົາເຮືອນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງຕົນເອງຫັນມາເປັນໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງເລີ່ມປັບປຸງມາແຕ່ເດືອນມີນາ 2021 ນີ້ ມາດັດແກ້ເພີ່ມຫ້ອງຊັ້ນລຸ່ມໄດ້ 4 ຫ້ອງຮຽນ,4 ຫ້ອງນໍ້າ,1 ຫ້ອງການ,1 ຫ້ອງອາຫານ ແລະ 1 ຫ້ອງແຕ່ງກິນ,ພ້ອມນີ້ຍັງມີບ່ອນລ້າງສ່ວຍ 5 ກ໊ອກ,ມີເດີ່ນຫຼິ້ນພາຍໃນຮົ່ມ 10 x 17 ແມັດ ແລະ ມີຄູສອນລວມທັງຜູ້ອໍານວຍການທັງໝົດ 7 ທ່ານ,ມີແມ່ບ້ານ 1 ທ່ານ,ປ້ອງກັນ 1 ທ່ານ,ອະນາໄມ 1 ທ່ານ,ລວມເປັນ 10 ທ່ານ,ອັດຕາສ່ວນໃນການຮັບຮອງເອົາເດັກແມ່ນ 52 ຄົນ,ອັດຕາຄູ 1 ຄົນ/ນັກຮຽນ 13 ຄົນ,ປະຈຸບັນມີນັກຮຽນແລ້ວ 20 ຄົນ,ຍິງ 7 ຄົນ ສໍາລັບມາດຕະການໃນການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ຄວາມຮູ້ຫຼັກອັນເປັນພື້ນຖານຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານໂດຍສະເພາະ:ພາສາລາວ,ພາສາອັງກິດ,ຄະນິດສາດ ແລະ ກິດຈະກໍາຄວາມຮູ້ຮອບຕົວ ໂດຍແມ່ນຄູເປັນໃຈກາງໃນການສົ່ງຄວາມຮູ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາຄູທັງນີ້ ກໍເພື່ອສ້າງໃຫ້ເດັກມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຂຶ້ນຊັ້ນປະຖົມໄດ້ສະດວກສາມາດອ່ານ,ຂຽນ ແລະ ເວົ້າໄດ້.ຊຶ່ງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດການສຶກສາແຕ່ນີ້ ຫາ ປີ 2025 ໃຫ້ມີຄຸນະພາບທັງການຮຽນ-ການສອນ,ເດັກຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ,ຄູສອນດີ,ສອນເກັ່ງ.

ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ ວັນໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໂຮງຮຽນໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊີວິການເປັນຢູ່ແຕ່ລະວັນໃຫ້ແກ່ເດັກຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນໂດຍສະເພາະ ມີເວລາຮຽນ,ເວລາຜັກຜ່ອນ,ຫຼິ້ນກິດຈະກຳຕ່າງໆຕາມບົດຮຽນໂດຍມີສະຖານທີ່ຮອງຮັບຢ່າງເໝາະສົມ,ນອກນີ້ທາງໂຮງຮຽນຍັງມີກິດຈະກຳອາຫານຄາບທ່ຽງ ແລະ ຄາບແລງທີ່ຕິດພັນກັບອາຫານ 5 ໝວດຂອງໂພສະນາການເດັກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອາຫານຫຼັກປະເພດ: ໄຂ່,ຊີ້ນໝູ່,ປາໜັງ,ໄກ່ພັນພື້ນເມືອງ,ພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດປອດສານພິດ.
ຂ່າວ: ພອນ ບຸນອຸທິດ Tel & WhatsApp 020 5632 8844
ພາບ: ໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານເອກະຊົນ