ພິທີເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍບຳລຸງ ສົກປີ 2019-2020 ຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ໂດຍມີ ທ່ານ ນັນຕະໄຊ ອິນທະສອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ທ່ານ ຈັນທະວົງ ໄຊຍະອ່ອນສີ ຜູ້ອຳນວຍການສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ມີບັນດາຂະແໜງການ, ສູນ ແລະ ພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ຕະຫຼອດເຖິງນ້ອງນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຈັນທະວົງ ໄຊຍະອ່ອນສີ ຜູ້ອໍານວຍການ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນສົກປີ 2018-2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2019-2020.

ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ປະກອບມີ ຜູ້ອໍານວຍການ 1 ທ່ານ, ຮອງ 1 ທ່ານ, ລວມມີພະນັກງານທັງໝົດ 9 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນ ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານ ຄື: ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ, ໜ່ວຍງານລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບ, ໜ່ວຍງານວິຊາຊີບຂັ້ນຟື້ນຖານ ແລະ ໜ່ວຍງານວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2018 ທາງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາສຳນັກງານ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາເມືອງ ແລະ ບ້ານ ໃນຂອບເຂດເທດສະບານ ເພື່ອປຸກລະດົມພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ໄວໜຸ່ມ ບັນດາເຜົ່າ ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທາງການສຶກສາ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນບຳລຸງຄືນ.

ປະຈຸບັນສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນແຂວງຄຳມ່ວນ ສາມາດຈັດການຮຽນ-ການສອນ ບຳລຸງຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍໄດ້ ແລະ ຈັດການສອບເສັງເລື່ອນຊັ້ນ ແລະ ຈົບຊັ້ນ ປະກອບມີ ຊັ້ນມໍ5, ມໍ6 ແລະ ຊັ້ນມໍ7 ຈຳນວນທັງໝົດ 59 ຄົນ ແລະ ສອບເສັງຜ່ານ 59 ຄົນ ເທົ່າກັບ 100%. ສະເພາະທິດທາງແຜນການຂອງສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນປີ 2019-2020 ແມ່ນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ໄວໜຸ່ມທີ່ປະລະການຮຽນ ໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮັບການບຳລຸງຍົກລະດັບ ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນນຖານ ແລະ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານວຽກງານຕ່າງໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ນັນຕະໄຊ ອິນທະສອນ ກໍ່ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມເຊິ່ງ ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນສູນ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ວຽກງານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການບຳລຸງຍົກລະດັບ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ວຽກງານອຶ່ນໆ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.