ສຳລັບໃຜທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໂຄສະນາມາຂັດຈັງຫວະ ມື້ນີ້ແອັດມິນຂໍແນະນຳ YouTube Music ເຊິ່ງສາມາດຫຼີ້ນເພັງໄດ້ໃນຂະນະທີ່ປິດໜ້າຈໍມືຖື ແລະ ບໍ່ມີໂຄສະນາໃດໆ ມາຂັ້ນ ຂໍ້ເສຍຂອງ app YouTube Music ມີຢູ່ 1 ຢ່າງຄື: ຕ້ອງຈ່າຍລາຍເດືອນເທົ່ານັ້ນ ຈະມີຄຳຖາມຕາມມາອີກວ່າເປັນຫຍັງຄືບໍ່ໄປຟັງແອັບໃນເພັງ ເຊັ່ນ: Apple Music, JOOX ຫຼື Spotify ໂດຍຕົງ ເຊິ່ງແອັດມິນໄດ້ທົດລອງໃຊ້ມາແລ້ວ ແລະ ຖາມຫຼາຍຄົນວ່າການຄົ້ນຫາລະບົບ Ai ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ພຽງແຕ່ພິມເນື້ອຫາຂອງບົດເພງບາງສ່ວນກໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ ແລະ ແບບເພັງທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ຟັງເລື້ອຍໆ ກໍ່ຈະຈັດລຽງເພັງໃຫ້ເຮົາໄດ້ ຊື່ງມີຄວາມສະດວກຫຼາຍກ່ວາໂປແກຼມເພັງອື່ນໆ ແຕ່ມີຂໍ້ເສຍເລື່ອງການໂຄສະນາຂັ້ນລະຫວ່າງເພັງ.

ວິທີເຮັດ ເປີດ YouTube ດ້ວຍການປິດໜ້າຈໍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

  • ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເປີດໂປແກຼມ Chrome
  • ພິມໃນປ່ອງຄົ້ນຫາ youtube.com
  • ເມື່ອເຂົ້າໄປ YouTube ໃຫ້ກົດປຸ່ມຕັ້ງສາມຈຸດຕັ້ງຄ່າ

.

  • ຊອກຫາຄຳວ່າ “ເວັບໄຊທ໌ເວີຊັນໜ້າຈໍ” ແລ້ວ “ຕິກໝາຍຖືກ”
  • ເມື່ອໜ້າຈໍປ່ຽນມາເປັນແບບສະແດງຄືກັນກັບເຮົາເປີດໃນຄອມພີວເຕີ້ ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາເພັງທີ່ເຮົາມັກຟັງ ແລະ ກົດຫຼີ້ນເພັງໄດ້ເລີຍ.
  • ເມື່ອເຮົາກົດຫຼີ້ນເພັງທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ສາມາດເອົາອອກມາຢູ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ເລື່ອນແຖບແຈ້ງເຕືອນລົງມາ ຈະເຫັນແຖບແຈ້ງເຕືອນຂອງ app chrome ທີ່ເຮົາຫຼີ້ນຄ້າງຢູ່ ຈາກນັ້ນສາມາດກົດຫຼີ້ນເພັງໄດ້ອີກເທື່ອໜື່ງ.
  • ເຮົາສາມາດປິດໜ້າຈໍມືຖືໄດ້ໃນຂະນະທີ່ເພັງກຳລັງຫຼີ້ນຢູ່ ພຽງເທົ່ານີ້ເຮົາກໍ່ມ່ວນຊື່ນກັບການຟັງເພັງແລ້ວ.