ວັນທີ 13 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງເຊກອງ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ( TaxRIS ) ໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທົ່ວແຂວງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ມີຫົວຫນ້າຫ້ອງການ ການເງິນທັງ 4 ເມືອງ, ບັນດາພະນັກງານວິຊາການຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທົ່ວແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເຫລັກໄຫລ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS) ແລະການເປີດການນໍາໃຊ້ລະບົບຢູ່ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນວຽກງານພັດທະນາຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງກະຊວງການເງິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ທຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນການພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ ແລະຜັນຂະຫຍາຍລະບົບລົງສູ່ບັນດາແຂວງ ແລະເມືອງ, ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການປັບປຸງວຽກງານບໍລິການຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພາກລັດໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຄວາມສັບສົນຫລາຍຂອດ ຫລາຍຂັ້ນຕອນ; ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນເວລາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພາກທຸລະກິດໃນຍຸກເສດຖະກິດດີຈີຕັອລ, ຊຶ່ງມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບງົບປະມານ, ການແຈ້ງມອບອາກອນໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ສາມາດກວດກາຄືນໄດ້.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເດດວົງສາ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ( TaxRIS ) ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນຂະແໜງການຕົນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນຕໍ່ໜ້າ ທັງນີ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ງ່າຍດາຍ ແລະໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນສູງ.

ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ
Medialaos sekong