ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່ານ ເພັດມະນີ ກອງມະນີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜະລິດ, ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ປີ 2021 ແລະ ແຜນການກະກຽມຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນລະດູຝົນ ປີນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນເມືອງຄູນຄຳ ໃນປີ 2021 ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ 820 ເຮັກຕາ ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 5,6 ໂຕ່ນຕໍ່ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 4.231 ໂຕ່ນ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 93,71% (ແຜນການປີ 875 ເຮັກຕາ) ສ່ວນສາເຫດທີ່ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການນັ້ນ ເນື່ອງມາຈາກຄອງເໝືອງແມ່ຂອງຊົນ ລະປະທານຕື້ນເຂີນ, ເປ່ເພ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານໃນການສ້ອມແປງ.

ສຳລັບການຫ້າງຫາກະກຽມປູກເຂົ້ານາປີ ຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນຈຳນວນ 6.464 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະ ແນະນຳພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ກະກຽມທຳການຜະລິດ ໂດຍການນຳເອົາຝຸ່ນ, ປຸ໋ຍລົງໃສ່ນາ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງທາງດ້ານແນວພັນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແມ່ນ ໄດ້ມີການກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວັດຖຸປັດໄຈຕ່າງໆເຂົ້າສູ່ລະດູການຜະລິດ. ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນ ແມ່ນໄດ້ລົງ ມືຕົກກ້າໄດ້ແລ້ວປະມານ 70%. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີການຫ້າງຫາກະກຽມເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະ ບ້ານທີ່ມີໂຄງການຊົນລະປະທານແມ່ນໃຫ້ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສ້ອມແປງລະບົບຫົວງານ, ຄອງເໝືອງ ເພື່ອກຽມ ຄວາມພ້ອມ ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຕ້ານແລ້ງ. ພ້ອມທັງກະກຽມແນວພັນເຂົ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ແຮໄວ້ເພື່ອ ຕອບສະໜອງ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຕ້ານຖ້ວມ. ສຳລັບການຫ້າງຫາກະກຽມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນປີນີ້ ຕາມແຜນການແມ່ນ 67 ພັນກວ່າເບ້ຍ ໃນເນື້ອທີ່ 100 ກວ່າເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນພາກບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບໍລິສັດ ເທີນ-ຫີນບູນ ແລະ ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງ ມີແຜນຈະປູກຈຳນວນ 20 ພັນກວ່າເບ້ຍ ລວມເນື້ອທີ່ 41 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງປະເພດເບ້ຍໄມ້ທີ່ຈະປູກປະກອບມີ ໄມ້ວິກ, ຢາງພາລາ, ໄມ້ແຕ້, ໄມ້ດູ່, ໄມ້ຂະຍຸງ, ໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ໄມ້ປະດັບ