ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2019 ນີ້ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ນຳເອົານິຕິກຳການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມ ໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະຫ້ອງການພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອອ້ມຂ້າງເມືອງຂອງຕົນ.

ເອກະສານທີ່ນຳມາເຊື່ອມຊຶມ ປະກອບມີກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດເລກທີ 2129/ກຜທ, ລົງວັນທີ19 ກັນຍາ 2019 ແນ່ໃສ່ໃນການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ຊັບສິນ, ລິຂະສິດຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຜ່ານລະບົບງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສົ່ງເສີມວິຊາການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັ້ນເມືອງ, ແນະນຳການນຳໃຊ້ແບບຟອມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂດຍຄັດຈ້ອນບ່າງເນື້ອໃນສຳຄັນ ແລະ ບ່າງມາດຕາ ທີ່ຈຳເປັນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກຈາກນີ້ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ສະເໜີຂໍ້ຂ້ອງໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດມີຄວາມລະອຽດຈະແຈ້ງຂຶ້ນ.

ທ່ານ ບົວລາ ພັນມີໄຊ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ຊານໄຊ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນບາງຕອນຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ວ່າ:ບັນດາຄະນະນຳ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນຂັ້ນເມືອງ ຈົ່ງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈສືບຕໍ່ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າກົ່າ.
ທັງໝົດນີ້, ເພື່ອປະຕິບັດຕາມເອກະສານແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ຄະນະພັກກຳແໜ້ນ ແລະເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນແລະຮັບຜິດຊອບມີຄວາມເຂັ້ມງວດແຂງແຮງຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

Medialaos