ເນື່ອງຈາກວ່າຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍວັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ,ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ7ໂມງຂອງວັນທີ 4 ກັນຍາ 2019,ພະຍຸກາຈີກີ, ຫົວທີ 14 ມີຈຸດສູນກາງ 15.9 ອົງສາເໜືອ,ເສັ້ນແວງ107.1ອົງສາຕາເວັນອອກ,ສຶບຕໍ່ພັດຜ່ານແຂວງສະຫວັນະເຂດດ້ວຍຄວາມໄວ20ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ,ຄາດວ່າພະຍຸຫົວນີ້ຈະເຄືອນເຂົ້າຝັງແຂວງກວາງຈີປະເທດຫວຽດນາມໃນຕອນຄໍ່າຄືນມື້ນີ້ຈະເຄືອນທີ່ເຂົ້າພາກກາງຂອງລາວເຊີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກຟ້າຮ້ອງຟ້າເຫລື້ອມໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງເປັນບໍລິເວນກ້ວາງກວມເອົາທັງໝົດຂອງເນື້ອທີ່ເມືອງເຊໂປນເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຊບັ້ງຫຽງ,ເຊກອກ,ນໍ້າຫ້ວຍ,ຮ່ອງ,ຄອງບືງຍືງຂື້ນຢ່າງໄວວາ,ຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາ,ເຮືອນປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຕາມແມ່ນໍ້າຫລັກ.

ຕາມການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເສັ້ນທາງຫລາຍເສັ້ນຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນ,ເປ້ເພ,ນໍ້າຖ້ວມການສັນຈອນໄປມາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດນໍ້າຖ້ວມແກ້ງກິວ,ໂພນມ່ວງ,ວົງວິໄລ,ອຸດົມສຸກ,ເຊໂປນເກົ່າ,ຫວ້ຍສານ,ບ້ານເຟືອງ,ຫ້ວຍຈັງແລະບ້ານອື່ນໆ,ເສັນທາງເຂົ້າວິລະຫ້ວຍຈັງ,ຫ້ວຍມາລາ,ທາງເຂົ້າບ້ານແກ້ງກີວຫ້ວຍກີ,ທາງເຂົ້າບ້ານເຊໂປນ,ທາງເຂົ້າບ້ານສົບນໍ້າ,ທາງເຂົ້າວິທະຍາໄລເຕັກນິກ,ວີຊາຊີບສະຫວັນະເຂດວິທະຍາເຂດເຊໂປນແລະອື່ນໆລະດັບນໍ້າມື້ນີ້ວັດແທກໄດ້18ແມັດ,ປະລິມານນໍ້າຝົນ24ຊົ່ວໂມງ173,7ມີລີແມັດ,ເຂດເຕືອນໄຟລະດັບ16ແມັດ,ເຂດອັນຕະລາຍ17ແມັດຊື່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດແລະຊັບສິນອັນມີຄ່າຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພ້ອມນີ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນກໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸສີ່ງຂອງແລະສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.