ພາຍຫຼັງນ້ຳຫຼຸດລົງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຢ່າງຮີບດ່ວນ ຈຸດທາງ ຂາດລະຫວ່າງຂົວບ້ານຫ້ວຍໂຄນ ແລະ ບ້ານວາປີ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ (ເສັ້ນ ທາງແຕ່ເມືອງຄົງເຊໂດນໄປຫາເມືອງສາລະວັນ) ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລົດສາມາດແລ່ນຜ່ານ ໄປມາໄດ້ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງມາປັບປຸງແກ້ໄຂ.