ທ່ານຮູ້ຫຼື ບໍ່ວ່າ “ ຕັບ ” ເປັນອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍທີ່ຖືກທໍາລາຍຫຼາຍທີ່ສຸດສ່ວນໜື່ງ ຈາກພຶດຕິກໍາໃນການໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນໃນການເປັນຕັບເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ຕັບແຂງ, ໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ ແລະ ມະເລັງຕັບ ໂດຍສະເພາະໄຂມັນຫຸ້ມຕັບຈະພົບຫຼາຍກ່ອນໝູ່ ສາຍເຫດໜື່ງມາຈາກການດື່ມສີ່ງມືນເມົາ ຫາກໃຜຮູ້ວ່າເປັນຕັບແລ້ວບໍ່ເຂົ້າຮັບການປີ່ນປົວອາດສົ່ງຜົນກະທົບເຖີງຊີວິດໄດ້.

ອາຫານທຳລາຍຕັບ ທີ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນ: ຫຼັກໆ ແມ່ນແອລກໍຮໍ, ອາຫານໆດອງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕັບ ລວມໄປເຖີງອາຫານສຸກໆ ດິບໆ ເຊັ່ນ: ປາແດກ, ປາດິບ ເປັນຕົ້ນ ທີ່ເປັນສາຍເຫດຂອງໃບໄມ້ໃນຕັບ ຊື່ງສາມາດເປັນມະເຮັງຕັບ ແລະ ຕັບອັກເສບໄດ້. ນອກນາກນີ້ຍັງມີອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ຂອງມັນ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງໄຂມັນ ລວມໄປເຖີງທີ່ມີການເປື້ອນ ຕົວຢ່າງ ຖົ່ວທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນມະເລັງຕັບໄດ້.

ອາຫານບຳລຸງຕັບທີ່ເຮົາຄວນກິນ: ອາຫານທີ່ເຮົາຄວນກິນແມ່ນເຂົ້າກ່ຳ ເພາະຢູ່ໃນເຂົ້າກ່ຳຈະມີສານອາຫານຫຼາຍກ່ວາເຂົ້າຂາວປົກກະຕິໂດຍສະເພາະແມ່ນສານເສັ້ນໄຍອາຫານ ແລະ ກົດໂຟລິກ, ວິຕາມິນອີ ລວມໄປເຖີງສານກາບາ (ປະສາດທີ່ຊ່ວຍສື່ສານລະຫວ່າງສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ) ຊື່ງເປັນສານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍທັງໝົດ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຄວນກິນອາຫານພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ເຊັ່ນ: ກະລ່ຳປີ, ແຄລ໋ອດ, ໝາກໂມ, ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ ເພາະຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຈະມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະສູງ ຊ່ວຍຫຼຸດການອັກເສບ ຊື່ງອາດເກີດຈາກການທຳລາຍຂອງອະນຸມູນອິດສະລະ ແລະ ຍັງມີເສັ້ນໄຍອາຫານສູງ ຊ່ວຍຫຼຸດການເກີດພິດຂອງຕັບໄດ້.

ກິນຕັບ ເຮັດໃຫ້ບຳລຸງຕັບ: ຕັບຈະເປັນບ່ອນສະສົມຂອງວິຕາມິນເອ ແລະ ມີແຮ່ທາດເຫຼັກຢູ່ ສານເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍແຕ່ຕັບມີໄຂມັນສູງ ດັ່ງນັ້ນການກິນຕັບເພື່ອຫັວງຜົນໃນການບຳລຸງຕັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອາດມີຜົນເສຍໃນເລື່ອງຂອງໄຂມັນທີ່ຈະກັບໄປສູ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ໄປພອກຕັບແທນ ຈີ່ງຕ້ອງກິນຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ນ້ຳຫວານຮັກສາຕັບ: ຄົນທີ່ເປັນຕັບ ໝາຍຄວາມວ່າການເຮັດວຽກຂອງຕັບຈະຜິດປົກກະຕິ ແລະ ນຳໄປລະລາຍເປັນພະລັງງານໄດ້. ຜູ້ເປັນຕັບອາດມີອາການອ່ອນເພຍ ແລະ ຢາກໃຫ້ກິນຂອງຫວານໆ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອກິນຂອງຫວານເຂົ້າໄປກໍ່ຈະຮູ້ສຶກດີຂື້ນ ແຕ່ເປັນອາການທີ່ດີຂື້ນພຽງຊົ່ວຄາວ ບໍ່ແມ່ນການຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ ນອກຈາກນີ້ການກິນຂອງຫວານເລື້ອຍໆ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດເບົາຫວານ ຫຼື  ພະຍາດອື່ນໆໄດ້.