ວັນທີ 29 ມີນາ 2021 ນີ້ພະແນກການເງິນ​ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ, ເກັບກູ້ໜີ້ສິນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,​ ສຳຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ປີ 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນປີ 2021 ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ​ອັດຕະປື, ມີທ່ານ ຄຳເຜີຍ ໂສມຖາວອນ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ,ມີບັນດາເຈົ້າເມືອງ 5 ຕົວເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມທ່ານ ຄຳເຜີຍ ໂສມຖາວອນ ຫົວໜ້າພະ​ແນກການເງິນແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ລາຍງານການຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ, ເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ປີ 2020,ເຊິ່ງໃນ 1 ປີຜ່ານມາພະແນກການເງິນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຊຸກຍູ້ເກັບລາຍຮັບ, ເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ແລະ ກວດກາເກັບກຳສໍາຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ໃນປີ 2020 ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໜົດ ປະ​ຕິບັດໄດ້ 146 ຕື້ກວ່າກີບ, ລື່ນແຜນການປີ 13%, ສາເຫດລາຍຮັບລື່ນແຜນການແມ່ນໄດ້ຈາກລາຍຮັບບັງເອີນຂອງໂຄງ​ການຟື້ນຟູໄພພີບັດ ໃນນັ້ນລາຍສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງ​ຖິ່ນ ປະຕິບັດໄດ້ 42 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 84,92% ຂອງແຜນການປີ ໂດຍໄດ້ຈາກພາສີນຳເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ລາຍຮັບຂອງແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 103 ຕື້ກວ່າກີບ, ລື່ນແຜນ 25 ຕື້ກວ່າກີບ.

ສຳລັບທິດທາງແຜນການ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2021 ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ-ງົບປະມານ ພ້ອມທັງສຸມໃສ່ຂຸດຄົ້ນນຳໃຊ້ທ່າແຮງພາຍໃນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ນຳພາແຂວງກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 3 ຈຸດໃຫຍ່: ສືບຕໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິ​ບັດກົດໝາຍ,ມະຕິ,ຄຳສັ່ງທີ່ວາງອອກ ລວມທັງແຜນພັດ​ທະນາວຽກງານການເງິນ-ງົບປະມານ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ແລະ ຕາມທິດສ້າງສັງຄົມນິຍົມແຕ່ຮາກຖານຂຶ້ນມາ, ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມອາດສະມາດຕົວຈິງທັງດ້ານແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອກໍານົດເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດ​ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແຕ່ປີ 2021- 2025 ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,​ ສຳຫຼວດຖານລາຍຮັບງົບປະມານປີ 2021 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ກອງປະຊຸມບັນດາເມືອງ ແລະ ພະແນກການອອ້ມຂ້າງ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ, ເກັບກູ້ໜີ້ສິນຂອງແຂວງ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ,​ ຖານລາຍຮັບງົບປະມານ ໃນປີ 2021 ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ .
ພາບ-ຂ່າວ: ສີຫົງ