ຊຸດຝືກອົບຮົມ ວຽກງານສູນປະຕິບັດງານເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເຫດການ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການກຽມພ້ອມ ແລະ ໂຕ້ຕອບຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ ໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 22 ມີນານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ດ໋ອກເຕີ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີ ທ່ານ ດ໋ອກເຕີ ສົມພອນ ຊາວມົງວື ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວນ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຜົງສາລີ ແລະ ສຳມະນາກອນ ຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຂັ້ນເເຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນ ສາມາດນຳເອົາຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີພາຍໃຕ້ການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເຫດການຈໍາລອງທາງດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮົາຈະບໍ່ສາມາດທົດສອບໄດ້ທຸກໆກິດຈະກຳຂອງການໂຕ້ຕອບໃນການເຮັດແບບເຝິກຫັດດຽວ, ປະກອບມີ ການກໍານົດຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກຫລາຍໆແຫລ່ງ, ລະບຸຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສື່ສານ, ການປະຕິບັດ IMS ແລະ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ, ການກຳນົດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມໂຕ້ຕອບ.ເພື່ອເປີດໂອກາດໃນການປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດທີ່ນຳສະເໜີໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ, ປະຕິບັດຫຼັກການຂອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນ ແລະ ເຫດການທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ນອກນີ້ ການຝຶກອົບຮົມຍັງໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວົງຈອນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການເຫດການສຸກເສີນ, ປືກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຕາມແຕ່ໄລຍະຂອງວົງຈອນ, ຂອບເຂດນະໂຍບາຍ ສຳລັບຫ້ອງປະຕິບັດງານຫ້ອງການສຸກເສີນ, ນຳສະເໜີແຜນການໂຕ້ຕອບ ຕໍ່ເຫດການສຸກເສີນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງເຫດການບໍລິຫານເຫດການ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໂດຍອາໄສຂໍ້ມູນການເຝົ້າລະວັງຈາກຫຼາຍແຫ່ງ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຫຼຸດຜ່ອນວິກິດການ, ປຶກສາຫາລືປະເພດຂອງການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດເປັນກຸ່ມ ເພື່ອສະດວກໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ຈິ່ງຈະສຳເລັດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ແສງອາທິດ