ທ່ານ ຄໍາສິງ ສີບົວພັນ ປະທານສານປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊຸດທີ I ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາສານປະຊາຊົນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງກົນໄກ, ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ການດໍາເນີນຄະດີ, ການແກ້ໄຂຄະດີທີ່ເຂົ້າມາສານ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ. ເຊິ່ງສະແດງອອກ ທົ່ວແຂວງມີຄະດີທັງໝົດ 715 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນມີ 12 ເລື່ອງ. ມີຄະດີຄ້າງມາ 101 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນ 1 ເລື່ອງ. ຄະດີເຂົ້າໃໝ່ 614 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນ 11 ເລື່ອງ; ໃນນີ້ມີຄະດີອາຍາ 447 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນ 3 ເລື່ອງ, ຄະດີແພ່ງ 164 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນ 9 ເລື່ອງ, ຄະດີຄອບຄົວ 68 ເລື່ອງ, ຄະດີການຄ້າ 20 ເລື່ອງ, ຄະດີເດັກ 16 ເລື່ອງ. ແກ້ໄຂແລ້ວທັງໝົດ 666 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນ 10 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 93,14%. ຄະດີຍັງຄ້າງພວມສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ 49 ເລື່ອງ, ຂັ້ນອຸທອນ 2 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 6,85%. ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 120 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 18,01%, ຄະດີທີ່ສານຕັດສິນແລ້ວຄູ່ຄວາມມີການຂໍອຸທອນ 15 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 2,25%, ຄະດີທີ່ສານຕັດສິນແລ້ວຄູ່ຄວາມພໍໃຈນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 651 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 97,74%. ພ້ອມນີ້ສານໄດ້ຕັດສິນຮິບຊັບ, ຮິບວັດຖຸສິ່ງຂອງກາງເປັນຢາເສບຕິດ, ຢາບ້າ 192.749 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 19.836,43 ກຼາມ, ໂທລະສັບ 111 ເຄື່ອງ, ລົດໃຫຍ່ 6 ຄັນ, ລົດຈັກ 73 ຄັນ ແລະ ວັດຖຸອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ. ໄດ້ປັບໃໝຈໍາເລີຍເປັນເງິນ 71 ຕື້ 296 ລ້ານກວ່າກີບ, ໄດ້ມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ 122 ລ້ານກວ່າກີບ. ສ່ວນຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍແມ່ນຄະດີການຄ້າຂາຍ ແລະ ການມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ, ຄະດີແພ່ງສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ, ຄະດີຄອບຄົວຜົວເມຍຂໍຢ່າຮ້າງ, ຄະດີການຄໍ້າສັນຍາກູ້ຢືມເງິນ, ຄະດີເດັກຄ້າຂາຍ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ (ຢາບ້າ). ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ການກວດກາ ການດໍາເນີນຂອງສານປະຊາຊົນເຂດ ໂດຍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ກວດກາໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງຂັ້ນເທິງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ຂອງການດໍາເນີນຄະດີເຊັ່ນ: ໄດ້ສັ່ງຕັດສິນໄປສານປະຊາຊົນພາກເໜືອຈໍານວນ 346 ສະບັບ, ໄດ້ຮັບຄໍາຕັດສິນຈາກສານປະຊາຊົນເຂດມີທັງໝົດ 125 ສະບັບ, ສານປະຊາຊົນເຂດ I 43 ສະບັບ, ສານປະຊາຊົນເຂດ II 65 ສະບັບ, ສານປະຊາຊົນເຂດ III 17 ສະບັບ. ກວດກາແລ້ວ 125 ສະບັບ ເທົ່າກັບ 100% ຜ່ານການກວດກາເຫັນວ່າມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຈໍານວນ 37 ສະບັບ; ໃນນີ້ມີສານປະຊາຊົນເຂດ I ມີ 7 ສະບັບ, ສານປະຊາຊົນເຂດ II ມີ 24 ສະບັບ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ III ມີ 6 ສະບັບ. ໃນປີ 2020 ສານປະຊາຊົນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕ້ອງສູ້ຊົນສ້າງພະນັກງານຂອງສານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍຖືເອົາການປະເມີນຜູ້ພິພາກສາດີ-ເກັ່ງໃຫ້ໄດ້ 25% ຂຶ້ນໄປ ຂອງຜູ້ພິພາກສາທັງໝົດ, ເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄະດີໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວບັນລຸ 85% ຕໍ່ປີ ແລະ ຮັບປະກັນການຕັດສິນຄະດີມີຄຸນນະພາບເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂໍຂັ້ນອຸທອນຢູ່ໃນລະດັບ 15% ແລະ ການຂໍລົບລ້າງໃຫ້ຫຼຸດລົງ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາພ້ອມທັງຮັບປະກັນການບໍລິຫານຄະດີໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ, ມີພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝເໝາະສົມຮັບໃຊ້ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ແລະ ການຕັດສິນຄະດີສາມາດຕັດສິນຄະດີໄດ້ວ່ອງໄວ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍຸຕິທໍາ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury