ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ໂຈະການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ການເຂົ້າ-ອອກດ່ານສາກົນມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງຊົ່ວຄາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 ຫາ 18 ເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນເມືອງແກ່ນທ້າວ, ເມືອງບໍ່ແຕນ ແລະ ດ່ານ ຕມ ດ່ານສາກົນ ນໍ້າເຫືອງ.