ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະ ມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ 18 ພຶດສະພາ ເຖິງ 1 ມີຖຸນາ 2020

CamScanner 05-15-2020 15.12.54
CamScanner 05-15-2020 15.12.54
CamScanner 05-15-2020 15.12.54