ອີງຕາມແຈ້ງການສະພາບການແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເມືອງຫົງສາແຂວງໄຊຍະບູລີຂອງກົມອຸຕູນິຍົມໄດ້ເກີດເຫດມີແຜ່ນດິນໄຫວແຮງເປັນປະຫວັດສາດຂອງແຂວງເຊິ່ງແຮງເຖິງ 5,7ເຮັກເຕີ. ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ.