ຊື່ຂອງນັກທຸລະກິດປະເທດຈີນ Jack Ma ຜູ້ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊທ໌ Alibaba ຖືກນຳຂຶ້ນມາເວົ້າເລື້ອຍໆ ດ້ວຍທັດສະນະຂອງການເຮັດທຸລະກິດທີ່ໂດດເດັ່ນ ບວກກັບເລື່ອງຊີວິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຈາກຄົນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສູນ ແລະ ເຄີຍພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວນັບບໍ່ຖ້ວນ ຈົນສາມາດຫັນຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນມະຫາເສດຖີໄດ້ ຊື່ງເປັນການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍພາທຸກທ່ານໄປຖອດຖອນບົດຮຽນເບື້ອງຫຼັງສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ “Jack Ma” ໂດຍຜ່ານຂໍ້ຄິດດີໆ ແລະ ມີປະໂຫຍດທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃນການເຄື່ອນໄຫວໃນຊີວິດໄດ້.

 • ຢ່າຄິດທີ່ຈະປະຖິ້ມ ຫຼື ຍອມແພ້ສີ່ງໃດງ່າຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ນີ້ຈະໂຫດຮ້າຍ ຄວນຈື່ໄວ້ວ່າມື້ອື່ນຈະໂຫດຮ້າຍກວ່າເກົ່າ ແຕ່ຖ້າທ່ານສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ້ມື້ທີ່ສົດໃສຈະກັບມາແນ່ນອນ.
 • ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ແຕ່ຢ່າໄປຮຽນແບບເຂົາ ຖ້າຫາກຮຽນແບບຊີວິດທ່ານພົບຈຸດຈົບແນ່ນອນ.
 • ຄົນລົ້ມເຫຼວມີສິ່ງຄືກັນຢ່າງໜື່ງຄື: ຕະຫຼອດຊີວິດພວກເຂົາມີແຕ່ຄຳວ່າ “ເບິ່ງກ່ອນ”.
 • ຄົນທຸກຍາກຄືຄົນທີ່ເອົາໃຈຍາກທີ່ສຸດ ເພາະພວກເຂົາມັກຖາມທຸກຢ່າງຈາກ Google ແລະ ມັກສົນທະນາກັບໝູ່ທີ່ລົ້ມເຫຼວຄືກັນກັບເຂົາ.
 • ກ່ອນອາຍຸ 20 ປີ ຄວນຕັ້ງໃຈຮຽນ.
 • ກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ ຄວນຊອກຫາແບບຢ່າງຈາກໃຜຈັກຄົນ.
 • ອາຍຸ 30-40 ປີ ເຮັດວຽກສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວໃຫ້ກັບຕົນເອງ.
 • ອາຍຸ 40-50 ປີ ໃຫ້ສຸມໃສ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ດີ.
 • ອາຍຸ 50-60 ປີ ໃຫ້ຮູ້ຈັກເຮັດວຽກກັບຄົນຮຸ່ນໃໝ່.
 • ອາຍຸ 60 ປີ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງທ່ານ ເພື່ອຄວາມສຸກຂອງຕົວທ່ານເອງ.
 • ຖ້າທ່ານມີຄວາມຝັນທີ່ຍີ່ງໃຫຍ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງມີຄົນເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວຂອງທ່ານ.
 • ບໍ່ວ່າທ່ານຈະສະຫຼາດ ແລະ ເກັ່ງປານໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ ຄວາມຝັນຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ບໍ່ມີວັນເປັນຈິງ.
 • ຄິດສະເໝີວ່າທ່ານພິເສດກວ່າຄົນອື່ນ ເພາະວ່າບໍ່ມີໃຜຄືທ່ານ ພຽງແຕ່ທ່ານເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນຕົວຂອງທ່ານເອງ.
 • ຕອນຍັງໝຸ່ມສາວຄົງມີຫຼາຍສີ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຢາກຈະເຮັດ ຈົ່ງເລືອກຢ່າງໜື່ງແລ້ວລົງມືເຮັດ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນໄປກັບສີ່ງນັ້ນເຕັມທີ່.
 • ຢ່າຄິດວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຫຍັງ? ແຕ່ໃຫ້ຄິດກ່ອນວ່າທ່ານຈະໃຫ້ຫຍັງ?.
 • ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດກ່ອນບໍ່ພໍ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນໄວພ້ອມ.
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າໃນຊີວິດ ພະຍາຍາມຊອກຫາໂອກາດ ສຳລັບຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໂລກທຸລະກິດ ທຳອິດລອງຖາມຕົວເອງວ່າທຸກມື້ນີ້ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໃດແດ່ໃຫ້ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ?.
 • ຕອບ 3 ຄຳຖາມນີ້ໃຫ້ໄດ້ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ? ທ່ານເຮັດຫັຍງໄດ້ແດ່? ແລະ ທ່ານຄວນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດໃນການເຮັດ?.
 • ຄວາມສຳເລັດຈະບໍ່ເກີດຂື້ນ ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈປະຕິບັດ ຫຼື ລົງມືເຮັດ ແຕ່ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເຮັດຢ່າງໜ້ອຍ ທ່ານກໍ່ຍັງມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ.
 • ໂລກຕ້ອງການຜູ້ນຳໃໝ່ ຊື່ງແມ່ນຜູ້ນຳທີ່ເຂົ້າໃຈວິທີເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນ.