ມີເດຍລາວແຂວງວຽງຈັນ ຂ່າວ : ບຸນມາ ແກ້ວບຸດດາ. ກອງປະຊຸມສະຫລູບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ ແຕ່ປີ 2017-2021 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ຢູ່ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ.ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູວົງ ບຸນຊູ ຮອງເຈົ້າແຂວງວຽງຈັນແລະ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມບາງຕອນວ່າ: ປ່າສະຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນ ເປັນພື້ນທີ່ອະນຸລັກແຫ່ງໜຶ່ງຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ສະນັບສະຫນູນໃນການປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ໍາ, ລວມທັງດ້ານປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ,ໂດຍມີວິໃສທັດ, ພາລະໜ້າທີ່ ແລະ ວັດຖຸປະສົງ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ແມ່ນປົກປັກຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ, ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ໂດຍມີ ເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູແຫຼ່ງອາຫານຂອງສັດປ່າ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນແມ່ບົດ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານຂອງການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ.ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າປ່າສະຫງວນ ພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນພໍສົມຄວນ.

ທ່ານ ອຸ່ນເຮືອນ ແກ້ວພົມມາ ຫົວໜ້າໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນພູມືດ-ພູສັນເຂື່ອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແຂວງວຽງຈັນໄດ້ສະຫລູບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວວ່າ:ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ ມູນຄ່າ 5 ແສນກວ່າໂດລາສະຫາລັດ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 24 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 4 ເມືອງຂອງແຂວງ ຄື: ເມືອງຫີນເຫີບ, ແກ້ວອຸດົມ, ໂພນໂຮງ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ, ມີ 21ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ມີ 3 ພັນກວ່າຄອບຄົວ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາເຫັນວ່າຫຼາຍອັນມີການພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການບຸກລຸກທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການລ່າສັດປ່າໃນປ່າສະຫງວນລຸດລົງ, ເຫັນສັດປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍ່ມີສະພາບໄຟໄໝ້ປ່າ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າຕາມເສັ້ນທາງບ້ານເປົ້າໝາຍເຫັນວ່າລຸດລົງ, ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ແລະ ຫຼາຍກິດຈະກໍາສາມາດດໍາເນີນໄດ້ດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ,

ດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ,ວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ,ການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລະບົບສະມາດເຂົ້າໃນການລາດຕະເວນ, ປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະພາກສ່ວນອື່ນເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ ການວ່າງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຈາກການຕິດປ້າຍ, ປັກຫຼັກໝາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ຈາກການນໍາໃຊ້ເງິນກອງທຶນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງແລະດໍາເນີນໂຄງການຕາມສັນຍາອະນຸລັກ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມາຮອດປະຈຸແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດໂຄງການ ແລະ ໄດ້ມີການມອບວຽກງານຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກອງທຶນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພຶ່ອການອານຸລັກໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 4 ເມືອງຂອງໂຄງການ ເພຶ່ອສືບຕໍ່ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຕໍ່ໄປ.

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາເຈົ້າເມືອງ,ຮອງເຈົ້າເມືອງ 4 ເມືອງຂອງໂຄງ , ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.