ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ ຫລື (ລພຊ) ແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ມີລູກນ້ອຍອາຍຸບໍ່ເກີນ 2 ປີ ແກ່ຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ ພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ບ້ານນາຕອງ, ບ້ານກິວລານ, ບ້ານນາຂາມ ແລະບ້ານນ້ຳແຊ ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 93 ຄົນ ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນແບບມີເງື່ອນໄຂສອງເດືອນທຳອິດ ຜູ້ລະ 360.000 ກີບ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ຈ່າຍຊື້ອາຫານທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ມີລູກນ້ອຍ, ເປັນຄ່າເດີນທາງໄປກວດສຸຂະພາບ, ຝາກທ້ອງຕາມສະຖານບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍບໍລິຫານຄອບຄົວຕາມຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ພິທີມອບເງິນນະໂຍບາຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະໂມສອນ ບ້ານນາຕອງ, ເມືອງນາໝໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນວັນທີ 15 ມີຖຸນານີ້ໂດຍມີ ທ່ານໄກເພັດ ອິນພູວຽງ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ເມືອງນາໝໍ້, ທ່ານ ພອນປະສິດ ປັນຍາສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ທ່ານ ໄຊຍະແສງ ພັນສາລະວົງ ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນກຽດຜັດປ່ຽນກັນມອບໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາ.

ເງິນນະໂຍບາຍແບບມີເງື່ອນໄຂທີ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ມີລູກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳາກວ່າ 2 ປີ ໄດ້ຮັບແມ່ນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍແບບມີເງື່ອນໄຂ ເດືອນລະ 180.000 ກີບ ຕໍ່ລູກ 1 ຄົນ ນັບແຕ່ມື້ຖືພາຈົນລູກຮອດອາຍຸ 2 ປີ ຖ້າຫາກມີລູກແຝດຈະໄດ້ຄູນຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະເດືອນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໂຄງການໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໂດຍຈ່າຍຜ່ານຕົວແທນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢູມັນນີ (U-money ) ຂອງບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມເປັນເງິນສົດໃນແຕ່ລະເດືອນ.

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການ ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍແມ່ນທຶນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳຈາກທະນາຄານໂລກ ລວມວົງເງິນກູ້ຢືມທັງໝົດ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສະເພາະຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍ ຈາກໂຄງການ ມີ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງນາໝໍ້  63 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຫລາ 45 ບ້ານ ການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄງການແມ່ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2020-2024.

ພາບ-ຂ່າວ: ແສງອາທິດ