Instragram ແມ່ນໜຶ່ງໃນສື່ສັງຄົມນິຍົມທີ່ເຜີຍແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນວຽກຕົ້ນຕໍເນັ້ນໃສ່ການແບ່ງປັນຮູບພາບ ຫຼື ຄລິບວີດີໂອສັ້ນໆ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆ ມານີ້ Instagram ໄດ້ເປີດໂຕການໂຄສະນາເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການໂຄສະນາໜ້າເຟສບຸກເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆ ທ່ານທີ່ມັກຫຼີ້ນ Instagram ໄດ້ເຫັນໂຄສະນາຄຳວ່າ “ສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ພາສາອັງກິດເອີ້ນວ່າ Sponsored” ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງແມ່ນເຫດຜົນໃຫ້ນັກທຸລະກິດ online ເລັ່ງໃສ່ຊ່ອງທາງການໂຄສະນາຜ່ານ Instragram ຂື້ນມາເປັນອີກທາງເລືອກໜື່ງ.

ການໂຄສະນາໜ້າເຟສບຸກກ່ຽວຂ້ອງກັບ Instragram ແນວໃດ? Instagram ໄດ້ກາຍເປັນໃບໜ້າຂອງ Facebook ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ເປັນອີກເຫດຜົນໜື່ງວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງສາມາດໂຄສະ ນາໜ້າເຟສບຸກຜ່ານ Instragram ແນວໃດ?

ການໂຄສະນາ Instragram ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ມີ Page ໃນ Facebook ທ່ານກໍ່ສາມາດລົງໂຄສະນາກັບ Instragram ໄດ້ເລີຍ ດ້ວຍວິທີການໂຄສະນາສາມາດເຫັນໄດ້ທີ່ https://www.facebook.com/business/products/ads/instagram-ads/ ແລະ ການຕະຫຼາດອອນລາຍຜ່ານ Social Media ຊື່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງໃນປະຈຸບັນ ເພາະນອກຈາກຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຜົນຕອບຮັບອອກມາດີເຊັ່ນກັນ.