ສູນໂພຊະນາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການອາຫານໂລກໄດ້ຮ່ວມມືກັນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ໃສ່ໃນອາຫານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮັບຮູ້ ແລະ ໄຈ້ແຍກປະເພດອາຫານທີ່ເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດແລ້ວໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນພວກກເຮົາຕ້ອງມີສັນຍາລັກກາໝາຍ (Logo) ເພື່ອບົ່ງບອກວ່າຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ມີການເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ທາງລັດໄດ້ວາງອອກ.

ທາງໂຄງການຂໍເຊີນຊວນ ແລະ ເປີດໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບໂຄງການ ໂດຍການອອກແບບກາໝາຍ ແລະ ສົ່ງເຂົ້າປະກວດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(ປລ: ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂການປະກວດ)

ເງື່ອນໄຂຂອງການອອກແບບ

  • ກາໝາຍໃຫ້ມີລັກສະນະວົງມົນ
  • ປະກອບມີສີສັນ ເນັ້ນສີຈາກພືດ ແລະ ອາຫານ ເຊັ່ນ: ສີຂຽວ, ​ສົ້ມ, ເຫຼືອງ, ຟ້າ ແລະ ຂາວ
  • ໃຫ້ມີພາສາລາວ ແລະ ໃສ່ຄຳວ່າ “ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ” ຢູ່ກ້ອງກາໝາຍ
  • ໃຫ້ມີລັກສະນະຂອງຄວາມເປັນຊາດລາວ ສື່ເຖິງວັດທະນະທຳລາວ.
  • ສື່ໃຫ້ເຫັນວ່າມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ໂພຊະນາການດີ.
  • ສື່ໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າມີການເພີ່ມວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດໃສ່ໃນອາຫານ ແລະ ຖືກກວດສອບຈາກຫຼາຍ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າໄດ້ມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນ.

ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກການອອກແບບ

  • ອອກແບບໂດຍນຳໃຊ້ໂປແກມ Photoshop ຫຼື Illustrator
  • File Format ສຳລັບ Photoshop (PSD,Png and Jpeg), ສຳລັບ Illustrator (Ai, Png and Jpeg)
  • ຂະໜາດຂອງໂລໂກແມ່ນບໍ່ຫຼຸດ 1024 Pixel

ລາງວັນ

ລາງວັນທີ 1 ເປັນຈຳນວນເງີນ 3,000,000 ກີບ

ລາງວັນທີ 2 ເປັນຈຳນວນເງີນ 2,000,000 ກີບ

ລາງວັນທີ 3 ເປັນຈຳນວນເງີນ 1,000,000 ກີບ

ຜູ້ຊະນະຈະໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໝົດທຸກຄົນ

ວິ​ທີ​ສົ່ງ

• ໝົດເຂດວັນທີສົ່ງ 20/12/2020 ເລື່ອນເວລາ ອອກເປັນວັນທີ 25/12/2020

ສົ່ງໂລໂກ້ທີ່ເປັນຟາຍ.Jpeg

ໃສ່ຊື່,ທີ່ຢູ່, ເບີໂທຕິດຕໍ່

ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍຂອງຮູບພາບ

ສົ່ງເຂົ້າມາທີ່ອີເມວ: khan2019[email protected]

ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຫຼື ເບີວອສແອັບ: 02058888025